null

Ściana kultury - nowy mural w Warszawie i w Pradze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jednocześnie na ul. Siennej w Warszawie i Tusarovej w Pradze odsłonięto mural, upamiętniający polsko-czeską współpracę solidarnościową w latach 1980-1989.

Pomysł wykonania murali wynikał z potrzeby upamiętnienia wydarzeń z sierpnia 1980 r., które zapoczątkowały proces zmian ustrojowych w Polsce i szerzej – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Idea stworzenia murali powstała w Narodowym Centrum Kultury. Chciano w ten sposób przedstawić historię „Solidarności” oraz wieloletniej współpracy opozycji demokratycznej w Polsce i Czechosłowacji w formie bliższej młodszym pokoleniom. Efektem kooperacji, która została zapoczątkowana jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku, są dwa murale, zdobiące ściany w stolicach Polski i Czech. W latach 80-tych ubiegłego wieku opozycja demokratyczna w Polsce i ówczesnej Czechosłowacji wielokrotnie manifestowała wzajemne poparcie i solidarność. Kontakty działaczy po obu stronach polsko-czeskiej granicy zostały zainicjowane w 1978 roku i przybierały różne formy. Wymieniano informacje, literaturę czy nielegalne wydawnictwa. Na ich bazie w 1981 r. powstała podziemna organizacja pod nazwą: Solidarność Polsko-Czechosłowacka – pierwsza transgraniczna, międzynarodowa struktura opozycyjna w bloku sowieckim. Współpraca polskich i czeskich działaczy została zintensyfikowana w 1987 r. i odegrała ogromną rolę jesienią 1989 roku, stając się jednym z akceleratorów przemian w Czechosłowacji.  Późniejszy polityk, a wówczas działacz opozycyjny Alexandr Vondra przyznał: „Solidarność była dla nas inspiracją, źródłem know-how oraz symbolem, że również u nas może być lepiej”. kolorowy mural polsko-czeski