null

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z przekazaniem do konsultacji społecznych, które potrwają do 10 października.

W dniu 24 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1324/250/2021 w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
i skierował dokument do konsultacji społecznych.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej poprzez:

  1. drogę elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl;
  2. drogę korespondencyjną na adres Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
    w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa;
  3. wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
    w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Projekt dostepny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.