null

Rusza Warszawski Panel Klimatyczny

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Startują przygotowania do Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Jego punktami kulminacyjnymi będą spotkania panelistów – głos mieszkańców zaprezentuje od 80 do 100 osób wylosowanych spośród wszystkich pełnoletnich warszawiaków.

Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego jest wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta. Dyskusja między warszawiakami zostanie poprzedzona wystąpieniami ekspertów oraz przedstawicieli ratusza, którzy powiedzą, jakie wyzwania stoją przed Warszawą oraz wyjaśnią ramy prawne, w których działa miasto. Warszawski Panel Klimatyczny zakłada przeprowadzenie nie mniej niż czterech spotkań o charakterze edukacyjnym i dyskusyjnym. Cykl rozpocznie się jesienią. Na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań organizatorzy mają czas do 30 czerwca 2021 roku. Charakter spotkań Warszawskiego Panelu Klimatycznego zostanie uzależniony od oceny aktualnego zagrożenia epidemicznego – w przypadku podwyższonego ryzyka zostaną one przeniesione do przestrzeni wirtualnej.

Pierwszy panel obywatelski w Warszawie

Panel obywatelski jest szczególnym rodzajem udziału mieszkańców w samorządzie. Obok budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych czy lokalnych inicjatyw, jest to coraz popularniejsze narzędzie do współdecydowania o przyszłości miasta. Losowo wyłoniona grupa osób (z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia) rozstrzyga - przy wsparciu ekspertów - dane zagadnienie z perspektywy dobra wspólnego danej społeczności oraz przekazuje prezydentowi miasta rekomendacje przyjęte w drodze głosowania. W panelu weźmie udział od 80 do 100 pełnoletnich mieszkańców, stanowiących „miasto w pigułce”. Założeniem jest znalezienie rozwiązań w oparciu o jak najpełniejszą wiedzę dzięki wsparciu ekspertów oraz zapoznaniu się ze stanowiskami wszystkich stron. Za organizację odpowiedzialna będzie koalicja trzech warszawskich organizacji pozarządowych - Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Civis Polonus. Zwycięska oferta została wyłoniona w otwartym konkursie, w którym mogły wziąć udział chętne organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w ogłoszeniu. Kluczowe działania będą ustalane z Zespołem Monitorującym, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele organizacji społecznych (wskazani przez grupę inicjatywną) i przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy zapowiedział ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Warszawie o co najmniej 40 proc. do 2030 roku oraz dążenie do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Obecnie opracowywany jest plan zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy przez najbliższe 10 lat. Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, dołączyła do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pod nazwą „Zielone Miasta”. Jego celem jest wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców. Warszawa w ramach programu stworzy długoterminową (10–15 lat) strategię zrównoważonego rozwoju. Działanie wpisuje się w realizację celów: 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście oraz 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.  panorama Warszawy