null

Rusza 8. edycja budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po raz kolejny warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu miasta i wybiorą projekty, które zrealizujemy w 2022 r. Przed nami pierwszy etap, w którym już od jutra, czyli od 1 grudnia, do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły.

– Budżet obywatelski jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zależy nam, aby mieszkańcy współdecydowali o Warszawie, zgłaszali swoje pomysły i zagłosowali, na co przeznaczyć ponad 93,5 mln zł w 2022 r. Wierzymy, że zdecydują oni rozważnie – w poprzedniej edycji oddano ponad 100 tys. głosów, co pokazuje, że warszawiacy chcą współtworzyć Warszawę i wyznaczać kierunki jej rozwoju. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co należy zmienić lub poprawić w naszym mieście – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. – Jak co roku, ogromnie liczymy na kreatywność mieszkańców, ich niesłabnące zaangażowanie i kolejne tysiące pomysłów. Hasło tegorocznej akcji to „Ty też możesz zmienić Warszawę”. Dzięki zaangażowaniu warszawiaków, w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy już ponad 3 tys. projektów.

Jak zgłosić projekt?

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, również i w tym roku będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, dotyczące najbliższej okolicy oraz projekty ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem obejmują całą Warszawę lub kilka dzielnic. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec - nie trzeba być zameldowanym w mieście ani pełnoletnim. Projekt można zgłosić na dwa sposoby: • przez Internet – na stronie bo.um.warszawa.pl, • w formie papierowej - wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy właściwego ze względu na lokalizację projektu, z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej (00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2).

Wsparcie oferowane mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów

Aby dokładnie wyjaśnić warszawiakom zasady i harmonogram nowej edycji, 1 grudnia odbędą się tzw. spotkania otwarcia - w tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię COVID-19, z mieszkańcami spotkamy się online: - o godz. 17.00 rozpocznie się spotkanie dotyczące poziomu ogólnomiejskiego, - o godz. 18.30 – dotyczące projektów dzielnicowych. Pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dopracowaniu pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji będzie można uzyskać podczas dyżurów konsultacyjnych pracowników urzędu. Kontakty do urzędników pełniących dyżury telefoniczne i mailowe będzie można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

Harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego

- zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.; - ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.; - składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 r.; - rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.; - głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.; - ogłoszenie wyników:15 lipca 2021 r.; - realizacja projektów: 2022 r. Więcej informacji o spotkaniach otwarcia, a także szczegółach związanych z kolejną edycją budżetu obywatelskiego, można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. oraz bo.um.warszawa.pl/site/faq. Projekty zrealizowane i zgłoszone w budżecie partycypacyjnym są dostępne w aplikacji Warszawa 19115, dzięki której można również brać udział w głosowaniu na najlepszy pomysły mieszkańców: warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej Działanie to wpisuje się w realizację celu 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście. Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy na tle zrealizowane projektu z budżetu obywatelskiego