null

Rozpoczynamy głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Już po raz siódmy mieszkańcy Warszawy zdecydują na co przeznaczyć w przyszłym roku ponad 83 mln zł z budżetu miasta. Głosować można papierowo albo przez Internet od 1 do 15 września. Listę zwycięskich projektów poznamy już 30 września.

W tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 2243 projekty, z których po etapach oceny (pod kątem zgodności z przepisami oraz możliwości realizacji w ciągu jednego roku) oraz odwołań, zostały dopuszczone 1503, w tym 1397 projektów dzielnicowych i 106 ogólnomiejskich. Jak co roku mieszkańcy zgłosili wiele pomysłów, związanych z przestrzenią publiczną – dodatkowe nasadzenia zieleni, postawienie większej liczby ławek, zagospodarowanie skwerów czy stworzenie wybiegów dla psów. Duża część projektów dotyczy utworzenia placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bardzo popularne są również pomysły na organizowanie zajęć sportowych, warsztatów naukowych, pikników oraz budowy nowych ścieżek rowerowych. Opisy projektów poddanych pod głosowanie można znaleźć na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Głosowanie rozpocznie się 1 września i potrwa do 15 września 2020 r. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym w mieście. Swój głos mogą również oddać warszawiacy poniżej 13. roku życia - wówczas niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może zagłosować na 15 projektów dzielnicowych (w jednej wybranej przez siebie dzielnicy) oraz 10 projektów ogólnomiejskich. Listę zwycięskich projektów poznamy 30 września 2020 r. Działanie to wpisuje się w realizację celu 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście. huśtawka