null

Raport o stanie miasta 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

mam przyjemność oddać w Państwa ręce Raport o stanie miasta za rok 2020 – rok kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV 2.

Był to dla wszystkich mieszkańców Warszawy bardzo trudny czas, często okupiony dramatem utraty bliskich nam osób. Pandemia zadała też straty społeczne i gospodarcze. Nasze dochody spadły, wiele firm zbankrutowało albo ograniczyło działalność. To odbiło się na finansach publicznych, zwłaszcza finansach samorządów. Swoje dołożyły chaos w edukacji i zduszone życie kulturalne. Pandemia podważyła dotychczasową ścieżkę rozwoju transportu publicznego. W porównaniu z 2019 r. w 2020 r. wpływy ze sprzedaży biletów Warszawskiego Transportu Publicznego spadły o ponad 300 mln zł a liczba pasażerów spadła o ok. 40 proc.

W tym trudnym czasie Warszawa pokazała swą siłę. W ciągu kilku tygodni udało się przestawić pracę miejskich instytucji na tryb awaryjny. Na potrzeby walki z pandemią ze środków miasta (rezerwa kryzysowa) został kupiony sprzęt o wartości 7,7 mln zł – między innymi 30 stanowisk OIOM (z respiratorami, kardiomonitorami i innymi funkcjami podtrzymywania życia) oraz tzw. dekontaminatory. W szczytowym momencie jesiennych zachorowań miasto zabezpieczyło 41 łóżek pierwszego poziomu zabezpieczenia COVID oraz 385 łóżek drugiego poziomu zabezpieczenia COVID (w tym 61 łóżek intensywnej terapii).

Szkoły otrzymały wsparcie, które umożliwiło im nie tylko zapewnienie ciągłości nauki i przygotowania uczniów do egzaminów, ale i dokonały skoku w obszarze wykorzystania technologii informatycznych. Kupowaliśmy komputery dla nauczycieli i uczniów. Uruchomiliśmy platformę edukacyjną eduwarszawa.pl przewidzianą dla 30 tys. nauczycieli oraz 260 tys. uczniów. Dzięki temu dostali oni wsparcie w posługiwaniu się narzędziami do edukacji zdalnej.

Przeorganizowano też pracę Urzędu tak, by była jak najbezpieczniejsza dla mieszkańców i pracowników. Wypracowano rozwiązania organizacyjne, które pozwalały na zarządzanie miastem i realizację usług dla mieszkańców z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Mimo trudnych warunków kontynuowaliśmy miejskie inwestycje. Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy wiele ulic, poprawiliśmy bezpieczeństwo przejść dla pieszych instalując nowoczesne i energooszczędne latarnie. Konsekwentnie rozwijaliśmy infrastrukturę rowerową – nowe kilometry ścieżek i wiaty rowerowe przed szkołami. Rok 2020 był rokiem dalszej rozbudowy nowoczesnego systemu zarządzania zielenią. Dzięki wdrożeniu Mapy Lokalizacji Pni Drzew i aplikacji MoDrzew wprowadzono efektywną inwentaryzację i monitoring stanu drzew. Nie zapomnieliśmy też o dialogu z mieszkańcami, który przeniósł się do Internetu.

W raporcie znajdziecie Państwo wiele innych informacji, które opisują rozwój naszego miasta w minionym roku. Wierzę, że ten raport przekona Państwa, że Warszawa jest przyjaznym, silnym i demokratycznym miastem, dla którego dobro mieszkańców jest największą wartością.

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

Załączniki: