null

Raport o stanie miasta 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przekazać Państwu Raport o stanie miasta, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia i działania miasta w 2021 r.

Był to kolejny rok zmagań z pandemią. Dzięki odpowiedzialności warszawianek i warszawiaków udało nam się jednak szybko rozpocząć powrót do normalnego życia. Aż 76% naszych mieszkańców przyjęło pełną dawkę szczepionki, co było najlepszym wynikiem wśród dużych gmin w Polsce. Nagroda w wysokości 1 mln złotych, którą otrzymaliśmy w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”, przeznaczona została na wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla osób, które mierzą się z kryzysami spowodowanymi pandemią - w tym izolacją społeczną. Rozwinęliśmy też platformę do edukacji online. Warszawskie instytucje kultury mimo trudnych warunków dzielnie radziły sobie z odbudowywaniem frekwencji oraz udostępnianiem zasobów online.

Miniony rok przyniósł Warszawie także nowe doświadczenia związane z migracjami. Miasto i jego mieszkańcy udzielili wsparcia uchodźcom z Białorusi i Afganistanu. Nikt z nas wówczas nie przypuszczał, że przed nami będzie większe wyzwanie – udzielenie pomocy ofiarom agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W tych niezwykle trudnych czasach nie rezygnujemy z ambitnych planów poprawy wygody i jakości życia w naszym mieście. W zeszłym roku ruszyła budowa kolejnych fragmentów Nowego Centrum Warszawy: Zielonej Marszałkowskiej i Placu Pięciu Rogów. Odzyskujemy w centrum miasta przestrzeń dla pieszych, a rowerzyści zyskują nowe trasy. Inwestujemy w nowoczesny i ekologiczny transport publiczny – zakupiono nowe tramwaje i autobusy. Porządkujemy też parkowanie aut: strefa płatnego parkowania niestrzeżonego powiększyła się w 2021 r. o 14,3 tys. miejsc postojowych obejmując Ochotę i Żoliborz.

Jak co roku oddaliśmy do użytku nowe szkoły i przedszkola. Przekazaliśmy oczekującym rodzinom klucze do 156 nowych mieszkań, a 308 zmodernizowaliśmy. Rozstrzygnęliśmy także przetarg na zakup i utrzymanie sieci 165 czujników jakości powietrza. Zasadziliśmy ponad 10 tysięcy nowych drzew. Udzieliliśmy 1074 dotacji na wymianę źródeł ciepła. W realizacji celów miasta uczestniczyło ponad 1000 organizacji pozarządowych. Po raz kolejny miasto przyznawało stypendia sportowe, naukowe i artystyczne. 9215 osób wzięło udział w miejskim programie „Szkoła rodzenia”, a 2111 par skorzystało z miejskiego programu dofinansowania procedury in vitro. Usprawniamy proces dialogu społecznego wokół planowania przestrzennego – w zeszłym roku samo Biuro Architektury przeprowadziło 11 pogłębionych procesów konsultacyjnych oraz wprowadziło nowe ramy dialogu na temat projektów składanych w ramach specustawy mieszkaniowej.

Nowoczesna, różnorodna, wygodna do życia i otwarta na świat metropolia, którą jest dzisiaj Warszawa, nie może jedynie poprzestać na inwestycjach miejskich. Musi być wspólnotą wolnych ludzi, których głos jest słyszany i słuchany w dyskusji w świecie o demokracji, tolerancji i szacunku dla prawa. Dlatego angażujemy się we współpracę z innymi miastami, które podzielają nasze wartości i ideały. Powołany w 2019 r. przez burmistrzów Budapesztu, Bratysławy, Pragi oraz z mojej inicjatywy Pakt Wolnych Miast rozrósł się w minionym roku o kolejne miasta. Zapewniam Państwa, że wbrew ogromnym wyzwaniom i problemom, które przynoszą nam kolejne lata, Warszawa będzie miastem otwartym dla każdego.

Zapraszam do lektury i dyskusji na temat raportu, który zawiera także wiele innych informacji, które opisują rozwój naszego miasta.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Załączniki: