null

Przedłużenie naboru na ekspertów, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika informująca o przedłużeniu naboru.

Wychodząc naprzeciw uwagom i spostrzeżeniom zgłaszanym przez osoby zainteresowane współpracą, zmieniony został „Regulamin naboru członków grup tematycznych na potrzeby prac nad tworzeniem i wdrożeniem Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ekspertów”.

W regulaminie, na podstawie zapisów § 6, zmniejszono wymogi zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i ekspertów. Zgłoszenia złożone przed wprowadzeniem ww. zmiany w regulaminie będą oceniane zgodnie z nowymi, łatwiejszymi wymogami.

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużamy nabór do dnia 17 lutego br. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń przeprowadzi zespół ekspertów pod kierownictwem Pana dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, profesora UW.

Informacje o regulaminie i grupach tematycznych oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach www.sm.waw.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl.