null

Prace dyplomowe o rozwoju Warszawy – 5. edycja konkursu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 r. do udziału w wydarzeniu organizowanym wspólnie przez m.st. Warszawę i Muzeum Warszawy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca.

Nagroda, którą miasto przyznaje od 2016 r., wspiera zainteresowanie młodych badaczy sprawami Warszawy i wspólnego tworzenia jej tożsamości. Szeroki zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestniczenia studentom reprezentującym wszystkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które uważają za ważne dla rozwoju Warszawy: sztuka, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city. Tegoroczne prace będą oceniane przez jury konkursowe pod kątem:
  1. umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  2. wartości naukowej pracy, w tym ogólnej metodologii i sposobu ujęcia problemu;
  3. wartości społecznej tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  4. praktycznej możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.
Nagrody przyznamy w dwóch kategoriach: - rozprawy doktorskie – nagroda główna wynosi 15 tys. złotych oraz trzy wyróżnienia – po 6 tys. złotych; - prace magisterskie - laureat nagrody głównej otrzyma 7 tys. złotych, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. złotych. Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 20 marca 2020 r. na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. L. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412. Laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy poznamy podczas gali organizowanej 23 czerwca 2020 r. w Muzeum Warszawy. Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony https://www.um.warszawa.pl/NP Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Plakat konkursu