null

Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Warszawy dla młodych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W pierwszej edycji Nagrody Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego otrzymaliśmy 60 zgłoszeń. Przedstawiamy laureatów konkursu.

Nagroda, ustanowiona przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, podkreśla znaczenie młodych ludzi, którzy działają na rzecz miasta poprzez wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie lokalnej społeczności i poszanowanie praw człowieka. Nagroda jest również wyrazem uznania dla Tadeusza Mazowieckiego za jego wkład w budowanie demokratycznego państwa. – Dziękujemy, że czują się państwo odpowiedzialni za to, jak toczy się świat - tak jak patron tej nagrody, Tadeusz Mazowiecki. Dzięki Państwa aktywności Warszawa cały czas się zmienia - po to, aby nadal być miastem otwartym, różnorodnym, tolerancyjnym i przyjaznym mieszkańcom. Miastem, które inspiruje. Jesteśmy pod wrażeniem państwa sprawczości, odwagi, kreatywności i skuteczności, z jaką zmieniają państwo swoje otoczenie – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który przewodniczył obradom kapituły konkursu. – Wyznajemy zasadę, że nic o młodych bez młodych, dlatego od wielu lat systemowo działamy na rzecz młodych warszawiaków. Od 2016 roku realizujemy między innymi program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, który wyznaczył kierunki polityki młodzieżowej miasta. Obecnie, kontynuując założenia „Młodej Warszawy”, pracujemy nad polityką młodzieżową m.st. Warszawy, która będzie częścią strategii #Warszawa2030 – podkreśla prezydent Trzaskowski.

Laureaci nagrody

Aldona Machnowska–Góra, zastępca prezydenta Warszawy, wchodząca w skład komisji konkursowej: – Warszawa stawia na dialog, samorządność, partycypację, aktywność mieszkańców, którzy tworzą tkankę miejską. Stawia na odpowiedzialność za to, co nas otacza, dlatego na partnerskich zasadach z mieszkańcami chcemy zmieniać miasto na lepsze. Młodzi ludzie są kluczowi na tej drodze i nie muszą czekać, aż będą wystarczająco dorośli. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wyróżniliśmy ich za działania i projekty realizowane w 2019 roku. Kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu po jednej nagrodzie głównej oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej, tj. 15-19 lat oraz 20-26 lat. Nagroda główna Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego za działania zrealizowane w 2019 roku, w wysokości 10 tys. zł: - kategoria wiekowa 15-19 lat: Dominik Kuc za wyróżniającą się postawę w walce o prawa osób LGBTQ+ oraz dbanie, aby Warszawa była miastem otwartym, dostępnym i bezpiecznym dla wszystkich mieszkańców, a także za aktywną działalność w obszarze samorządności i partycypacji w Warszawie. - kategoria wiekowa 20-26 lat: Agnieszka Szeliga, Artur Werbel i Konrad Kozłowski za wyróżniającą się postawę w działalności na rzecz osób Głuchych i Słabosłyszących, którą realizują w ramach Fundacji Akademia Młodych Głuchych, a także za odwagę w podejmowaniu trudnych i niepopularnych tematów oraz działania na rzecz integracji i aktywizacji wszystkich mieszkańców Warszawy. Wyróżnienia w ramach Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego za działania zrealizowane w 2019 roku w wysokości 2,5 tys. zł: - kategoria wiekowa 15-19 lat: 1. Anna Kaczmarska, Maurycy Marmaj, Franciszek Kryczek, Jan Dąbrowski za wzorowy przykład samorządności uczniowskiej, wyróżniającą się postawę w walce z kryzysem klimatycznym oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczniów i uczennic na terenie swojej szkoły; 2. Marcin Ochmański za odważne i systematyczne działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych, a także za aktywną działalność w obszarze samorządności i partycypacji młodych w Warszawie. - kategoria wiekowa 20-26 lat:
  1. Jakub Kocjan za działania prodemokratyczne i antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności sądownictwa;
  2. Paweł Bącal za działania na rzecz promocji wartości prodemokratycznych i proeuropejskich, a także za wzmacnianie integracji Polski z Unią Europejską oraz budowanie zaufania młodych ludzi do tej instytucji.
Więcej informacji o nagrodzie: um.warszawa.pl/nagrodadlamlodych. Logo nagrody