null

Powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wizualizacja nowego centrum edukacji ekologicznej

Warszawa pozyskała niemal 10 mln zł dofinansowania dla projektu budowy Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim. Dotacja pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Centrum powstanie przy ul. Papirusów 1/3.

– Jest to inwestycja niezmiernie ważna dla całej Warszawy i nie tylko. W czasach, gdy zmiany klimatyczne są tak dynamiczne, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa ma wielkie znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni – Lasy Miejskie – Warszawa od lat działają na tym polu, a Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli nasze działania uczynić jeszcze skuteczniejszymi i bardziej dostępnymi – podkreśla.

Z oferty edukacyjnej nowego Centrum rocznie będzie korzystać około 25 000 osób. Będzie ona skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Znajdzie się w niej również szeroki wybór zajęć rodzinnych i dla osób dorosłych. Działalność CEE dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie warunkami dofinansowania będzie miało charakter ogólnopolski.

Projekt CEE

W zaprojektowanym budynku – o powierzchni prawie 1000 m2 – znajdą się: sala konferencyjno-warsztatowa dla 85 osób i 4 sale edukacyjne – dwie dla dzieci młodszych i dwie dla starszych uczniów. Centrum będzie obiektem energooszczędnym i ekologicznym, wykonanym w technologii prefabrykowanej. Posiadać będzie tzw. zielony dach oraz wykorzystywać będzie energię odnawialną (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne).

Koncepcja przewiduje retencję wody w postaci ogrodu deszczowego oraz szczelne zbiorniki podziemne na wodę deszczową wykorzystywaną na potrzeby terenu zielonego otaczającego budynek. Na dachu zaprojektowano łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji rośliny ekstensywne oraz pokrycie żwirowe zapewniające retencję wód opadowych.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się leśniczówka ujęta w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. Po jej gruntownym remoncie znajdzie się tam przestrzeń ekspozycyjna.

Finansowanie:

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim zostanie dofinansowana z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 9 859 013 zł. Łączny koszt budowy nowego Centrum oraz remontu leśniczówki wyniesie 14 233 608 zł.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim rozpocznie działalność w 2024 roku.

O Centrum

Celem Lasów Miejskich – Warszawa jest utworzenie nowoczesnego centrum edukacyjnego, które będzie służyć:

 1. podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 2. promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
 3. upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
 4. krzewieniu wiedzy o środowisku leśnym oraz o funkcjonowaniu ekosystemu leśnego i równoważonej gospodarce leśnej,
 5. kształtowaniu zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 6. aktywizacji społecznej – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 7. zwróceniu uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej społeczeństwa dla kształtowania właściwych zachowań w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony,
 8. tworzeniu zaplecza edukacyjnego, poszerzającego lokalną, regionalną i ogólnopolską bazę edukacyjną,
 9. promocji idei kształcenia przez całe życie,
 10. uświadomieniu roli i znaczenia lasów miejskich dla zrównoważonego rozwoju miasta,
 11. podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu.

Działanie to wpisuje się w realizację celów: 2.3. Korzystamy z usług blisko domu oraz 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.