null

Poszerzymy ulicę Lazurową

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa otrzyma dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności na nowy projekt drogowy: szerszą ulicę Lazurową i zbudowaną ulicę Gandhi. Projekt drogowy obejmuje dwa zadania dotyczące wykonania brakujących odcinków ulic, które umożliwią płynny zjazd z dróg ekspresowych w istniejącą miejską infrastrukturę drogową, tj. ulicę Gandhi (z trasy S2) i Lazurową (z S8).

Ulica Gandhi została już zbudowana. Ta inwestycja została zrealizowana w 2018 roku przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych i polegała na zbudowaniu 500 metrowego odcinka drogi między ulicami Pileckiego a Płaskowicką (do trasy S2, do granicy rozwiązań GDDKiA). Wybudowano dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi oraz rondem na skrzyżowaniu z ulicą Polskie Drogi. Odcinek ten jest połączony z ulicą Płaskowicką łączącą się drogą ekspresową S2, a także z ulica Pileckiego, stanowiącą połączenie do drogi ulicy Puławskiej i jest ważnym elementem rozprowadzającym ruch w rejonie węzła Ursynów Zachód trasy S2. Ta inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych. Drugie zadanie polega na budowie brakującego fragmentu drogi ulicy Lazurowej na odcinku między ulicą Górczewską a Aleją Obrońców Grodna (trasa S8). Wybudowanie 400 metrowej drogi będzie częścią węzła drogowego z trasą S8 oraz częścią węzła zespolonego z drogą wojewódzką nr 580 Warszawa-Sochaczew oraz ulicą Lazurową. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 roku. Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Więcej informacji tablica