null

Polityka różnorodności społecznej m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żeby wszyscy, którzy wybrali Warszawę na swoje miasto czuli się w nim dobrze i byli równo traktowani. Dlatego przyjęliśmy "Politykę różnorodności społecznej".

Polityka to dokument, który pomoże nam działać na rzecz równego traktowania i wspierać różnorodność społeczną. Oznacza to, że chcemy tworzyć takie warunki do życia w mieście, aby włączać wszystkich i nie wykluczać nikogo. Dokument będzie wyznaczał kierunek działań dla Warszawy, po to aby nasze miasto było dobrym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy przekonania.

Założenia polityki opierają się na wartościach:

 • otwartości na drugiego człowieka
 • zrozumieniu perspektyw innych niż własna
 • włączaniu
 • solidarności

Polityka różnorodności społecznej określa podstawowe zasady rozwoju Warszawy jako miasta otwartego, bezpiecznego i włączającego. Zasady opisaliśmy w następujący sposób:

 • miasto zna i rozumie potrzeby osób, które w nim mieszkają
 • miasto dba o dostępność swoich zasobów i usług dla wszystkich mieszkających w nim osób (w wymiarze infrastrukturalnym, językowym, ekonomicznym itp.)
 • miasto reaguje wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo
 • miasto zapewnia wszystkim możliwość rozwoju i dba o równe szanse dla wszystkich osób
 • miasto dąży do bycia wzorem w stosowaniu standardów równego traktowania (wewnątrz i na zewnątrz urzędu)
 • miasto wspiera dialog i poznawanie się osób w nim mieszkających
 • miasto umożliwia wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie wpływ na jej rozwój.