null

Podsumowanie 2020: Pakt Wolnych Miast, Komitet Regionów, Eurocities – współpraca

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Doświadczenia w walce z koronawirusem, dostęp do funduszy unijnych i solidarność międzynarodowa to główne tematy kontaktów zagranicznych Warszawy w minionym roku.

Mimo pandemii stolica współpracowała z wieloma miastami i organizacjami międzynarodowymi na całym świecie. Braliśmy udział w seminariach i konferencjach na zaproszenie Berlina, Londynu, Pragi, Bratysławy, Florencji, Paryża i Los Angeles. Uczestniczyliśmy także w spotkaniach organizacji Bloomberg Foundation, C40 i Eurocities.  Przedstawiciele miasta i placówek medycznych byli z wizytą studyjną w Berlinie - zapoznawali się z tamtejszym systemem walki z koronawirusem. Toczyły się także rozmowy dotyczące pozyskania dodatkowych środków ochronnych oraz innych materiałów medycznych w ramach współpracy miast siostrzanych – Berlin i Tajpej. Warszawa zorganizowała również z okazji 30-lecia polskiego samorządu debatę na temat zmian, jakie zajdą w europejskich miastach w wyniku COVID-19. W debacie online wzięli udział burmistrzowie Sztokholmu, Londynu, Pragi, Bratysławy i Budapesztu.

Bezpośredni dostęp do funduszy UE – Pakt Wolnych Miast i Komitet Regionów

Pakt Wolnych Miast dąży do stworzenia bezpośredniego finansowania dla miast i regionów - zmian w nowej perspektywie UE. Zorganizowano na ten temat wiele spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Odbyła się także wspólna akcja ponad 300 przedstawicieli samorządów węgierskich i polskich w sprawie zagrożenia wetem nowego budżetu UE.Utworzono grupę roboczą dotyczącą zielonych inicjatyw na poziomie miast Paktu. Aktualnie toczą się prace nad uruchomieniem programu stypendialnego. Natomiast podczas obrad Europejskiego Komitetu Regionów prezydent Rafał Trzaskowski był sprawozdawcą opinii na temat Paktu Klimatycznego - zawiera ona kompleksowe stanowisko i priorytety miast i regionów w zakresie zielonej agendy.  

Solidarność Międzynarodowa

Warszawa zorganizowała i koordynowała w zeszłym roku dwie wspólne akcje samorządów w Polsce i Europie - Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz pod hasłem  Solidarni z Białorusią. Obie zakończone oficjalnym apelem.

Działania na rzecz mniejszości białoruskiej i cudzoziemców

W Warszawie został powołany zespół roboczy w związku z trudną sytuacją polityczno-społeczną na Białorusi. Opracowuje procedury działania na wypadek nagłego wzrostu liczby Białorusinów, uciekających przed prześladowaniami do Warszawy. Przygotowano dodatkowe wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i językowe w ramach działań Centrum Wielokulturowego. Stolica wspierała społeczność białoruską w Warszawie. We współpracy z Fundacją "Białoruski Dom", Centrum Białoruskiej Solidarności i warszawskim Domem Spotkań z Historią przygotowaliśmy wystawę "Białoruś. Droga do wolności", ukazującą ubiegłoroczne protesty przeciwko fałszowaniu wyborów prezydenckich i łamaniu praw człowieka. Działania te miały na celu nie tylko wyrażenie solidarności z sąsiadami walczącymi o demokrację, ale też ułatwienie odnalezienia się w Warszawie tym z Białorusinów, którzy zdecydowali się związać przyszłość z naszym miastem. Miasto przygotowało informator w języku ukraińskim, białoruskim oraz angielskim, a także  opracowało schemat anglojęzycznej wersji nowego Portalu Informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy. Przygotowane zostały także badania cudzoziemców - mieszkańców Warszawy. Uzyskaliśmy wiedzę na temat ich potrzeb i oceny działań miasta. Efektem ma być lepsza współpraca między obcokrajowcami a urzędem.

Eurocities i inne stowarzyszenia – partnerska współpraca

Zakończyła się procedura przystąpienia Warszawy do sieci miast Mayors for Peace. Poza tym przedstawicielka naszego miasta – Natalia Boitot z Biura Współpracy Międzynarodowej ponownie została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącej Grupy Roboczej ds. Żywności sieci miast EUROCITIES; kolejny raz objęliśmy także funkcję skarbnika tej organizacji i bierzemy udział w pracach Komitetu Zarządzającego tej sieci. Warto pamiętać, że w 2021 roku przypada 30-lecie umowy o współpracy Warszawa-Berlin oraz 30-lecie podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, a także 20-lecie podpisania umowy o współpracy Warszawa-Stambuł. prezydent Warszawy