null

Nowoczesne zarządzanie zielenią w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa wprowadza internetową inwentaryzację miejskich drzew. Serwis mapowy ułatwi zarządzanie zielenią. Można tam sprawdzić np. gatunki drzew, zasięg koron, ich kondycję i wycinki. Trwają prace nad Kartą Praw Drzew ze standardami kontroli, pielęgnacji i realizacji inwestycji w pobliżu roślin. Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy: "Cyfryzacja pozwala nam lepiej zarządzać warszawskim drzewostanem. Na terenie stolicy znajduje się około dziewięć milionów drzew, z czego duża część została posadzona tuż po wojnie. Kondycja wielu z nich nie jest najlepsza. Mapa Koron Drzew umożliwi nam podejmowanie racjonalnych decyzji. Na jej podstawie można określić na przykład, gdzie są pilnie potrzebne dodatkowe nasadzenia." Mapa Koron Drzew zawiera rozmieszczenie i zasięg koron drzew. Można też na niej sprawić m.in. powierzchnię drzew i krzewów, wysokości drzew, ich gatunki oraz przebarwienie liści i kondycję biologiczną roślin. Mapa jest już w pełni funkcjonalna dla północnej części Warszawy, a do końca roku 2020 będzie można sprawdzić stan drzewostanu całego miasta. Służy do kontroli stanu zdrowotnego zieleni oraz przestrzennego planowania inwestycji. Na przykład, na jej podstawie można zauważyć, że drzewa rosnące na miejskich podwórkach czy w parkach są w lepszym stanie zdrowotnym, niż te w pobliżu ulic. Mapa dostępna jest w zakładce „Zieleń” na stronie mapa.um.warszawa.pl. W planie jest także szersze wykorzystanie danych Mapy Koron Drzew np. do wyceny i oszacowania skali usług ekosystemowych tzn. sprawdzenia, ile zbadane drzewa mogą pochłonąć szkodliwych substancji albo jak dużo wody są w stanie zmagazynować. Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym. Więcej informacji [caption id="attachment_11306" align="alignnone" width="500"]park F. Kwiatkowski[/caption]