null

Najlepsi uczniowie otrzymali miejskie stypendia

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Stolica wspiera zdolnych uczniów. Aż 115 uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze i zaangażowanie społeczne.

Stypendia SAPERE AUSO są przyznawane od 2008 r. Otrzymują je uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z wybitnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie, także twórczymi i społecznymi, a nie tylko za uzyskanie wysokiej średniej ocen przedmiotowych. W tegorocznej, już trzynastej edycji – za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 – przyznano je 115 uczennicom i uczniom z 27 stołecznych liceów oraz 4 techników. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 800 zł. W 2020 r. Warszawa przeznaczyła na ten cel 437 000 zł. Łącznie od 2008 r. stypendium otrzymało ponad 2,5 tys. osób na łączną kwotę blisko 4,5 mln zł. Wśród tegorocznych stypendystów są m.in. młodzi pasjonaci nauki, autorzy projektów badawczych (np. o wpływie fisetyny na proces starzenia komórkowego, zastosowaniu cieczy ferromagnetycznych w życiu codziennym, lekach o przedłużonym działaniu), twórcy rozwiązań technicznych (m.in. nawilżacza z ultradźwiękowego rozbijacza cząsteczek wody, protezy bionicznej dłoni i przedramienia). Uczniowie wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem społecznym oraz uczniowie-wolontariusze, pomagający w trudnych czasach pandemii (członek społecznej inicjatywy Widzialna Ręka, asystent medyka biorący udział w akcji „Medycy na ulicy” pracujący na rzecz osób wykluczonych, autorka bajek dla dzieci "Koronabajki” czy współtwórca projektu „naUmyśle”, sprzeciwiającemu się stygmatyzacji osób chorych psychicznie). I tradycyjnie - laureaci licznych międzynarodowych zawodów, m.in.: 26 Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej na Węgrzech,  Brytyjskiej Olimpiady Biologicznej, Romanian Master of Informatics, Beamline for Schools, BL4S w Niemczech i International Mathematical Modelling Competition w Stanach Zjednoczonych. Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.
granatowa grafika projektu