null

Mobilni w kulturze 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa uruchamia drugą edycję konkursu „Mobilni w kulturze”. Pierwsza została zrealizowana w ubiegłym roku jako wsparcie dla sektora kultury, dotkniętego skutkami pandemii. Na konkurs stolica przeznaczy - tak jak przed rokiem - milion złotych.

Ogłaszamy drugą edycję programu Mobilni w kulturze, dzięki któremu artystki i artyści, animatorki i animatorzy, edukatorki i edukatorzy otrzymają finansowe wsparcie na swoje projekty, koncepcje, działania kulturalne, dzieła - także te internetowe - powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Pierwszym etapem konkursu jest wyłonienie realizatora programu (w zeszłym roku była to Fundacja Stocznia), który zleci osobom fizycznym - artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom – wykonanie projektów artystycznych, kulturalnych czy zorganizowanie działań edukacyjnych, animacyjnych albo związanych z doskonaleniem warsztatu twórczego. Efekty programu będą mogły zostać zaprezentowane on-line.

W ubiegłym roku spośród zgłoszonych 826 projektów wybrano 122, którym przyznano miejskie wsparcie w ramach programu „Mobilni w kulturze”. Warszawscy twórcy  przedstawili różnorodne pomysły, dotyczące niemal wszystkich dziedzin sztuki i działalności artystycznej.

Docenione zostały m.in projekty zaangażowane społecznie, np. odwołujące się do problemów różnych grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych, imigrantów, itp.), a także działania interdyscyplinarne, łączące walory artystyczne z tematyką ekologiczną czy pomysły na sztukę dostępną – tworzoną z myślą o osobach, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z oferty kulturalnej.

Tak jak w zeszłym roku, wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w maksymalnej wysokości 9 tys. złotych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ngo.um.warszawa.pl