null

Ładniej w Warszawie z uchwałą krajobrazową

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zapisy dotyczące szyldów precyzyjnie określają, jakiego rodzaju nośniki oraz jakiej wielkości mogą ozdabiać witryny sklepowe. Poprawi to wygląd parterów przyulicznych, estetykę i spójność przestrzeni. Pozwoli też lepiej wkomponować szyldy w architekturę budynków. Budynki przestaną pełnić rolę wieszaków na reklamy. Największe billboardy będą dopuszczone głównie przy dużych trasach wylotowych z miasta. Ogromne i migające wyświetlacze znikną. Uchwała krajobrazowa to dokument regulujący nie tylko reklamy i szyldy, ale również obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy: "Ład przestrzenny jest ważny, by go osiągnąć musimy uporządkować świat reklamy, który nie może zawłaszczać przestrzeni publicznych, stanowiących nasze wspólne dobro. Jest miejsce na reklamę w mieście, ale nie może ona przesłaniać architektury, ograniczać światła w budynkach mieszkalnych, zasłaniać zabytków czy zagrażać bezpieczeństwu na drogach." Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: "Uchwała krajobrazowa to akt prawa przypominający nieco plan miejscowy. Ustanawia obowiązujące wszystkich przepisy, ma podobny poziom szczegółowości, komplikacji i wielostopniową procedurę uchwalania. Czym się różni? Plan dotyczy wydzielonego obszaru, a uchwała krajobrazowa obejmuje całe miasto." Po wprowadzeniu uchwały krajobrazowej łatwiej będzie zadbać o ład w przestrzeni. W perspektywie kilku najbliższych lat Warszawa stanie się ładniejsza, co leży w interesie wszystkich mieszkańców! Urząd m.st. Warszawy stworzył przewodnik po przepisach uchwały. Zapraszamy do lektury i wspólnej troski o przestrzeń naszego miasta. Dokument znajduje się tutaj. Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Więcej informacji panorama Warszawy