null

Kultura wspiera rewitalizację

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa rozpoczęła nabór projektów, które będą realizowane w przyszłym roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Pozwoli to na zaktywizowanie społeczności prawobrzeżnej Warszawy.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć projekty zgłoszone przez instytucje kultury działające na terenie objętym programem rewitalizacji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 listopada. Projekty powinny angażować i aktywizować lokalną społeczność, wpływać na minimalizowanie barier (ekonomicznych, społecznych, fizycznych), rozwijać kompetencje kulturowe. Powinny też budować partnerstwo instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie objętym programem oraz wspierać małe lokalne inicjatywy o charakterze kulturalno-społecznym. Co ważne, pod uwagę należy wziąć dynamiczną sytuację związaną z pandemią Covid-19 oraz możliwości instytucji w realizowaniu działań w zmieniających się warunkach rygoru sanitarnego. Rewitalizacja to coś więcej niż odnawianie zrujnowanych budynków i przywracanie do życia zdegradowanych obszarów. Dzięki różnego rodzaju działaniom poprawia się jakość życia, łatwiej jest też pokonywać problemy, z jakimi na co dzień borykają się niektóre części miasta. O najważniejszych potrzebach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego (patrz załączona mapa obszaru) najlepiej wiedzą sami mieszkańcy i mieszkanki. Na podstawie ich opinii, ankiet i badań diagnostycznych, powstały założenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, realizowanego w latach 2015-2022. W tej chwili przyjmowane są zgłoszenia projektów, które będą mogły zostać wprowadzone w życie w przyszłym roku. Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu. Więcej informacji tańczący ludzie