null

Trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Za nami półmetek konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. W dokumencie opisane zostały m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazano przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE.

Dokument został opracowany w Urzędzie m. st. Warszawy we współpracy z Biurem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską. Przyjęcie Strategii daje szansę gminom i powiatom metropolii na pozyskanie środków unijnych m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości 135 000 000 EUR.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii do dnia 1 sierpnia 2023 r. na stronie konsultacji.

Zapraszamy również na dodatkowe spotkanie konsultacyjne z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:

  • 25 lipca 2023 r., w godzinach 18:00-20:00, w Duchnowskim Domu Kultury, ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów.

Więcej informacji na stronie konsultacji, Obszaru Metropolitalnego Warszawy oraz na stronie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.