null

Konsultacje społeczne Zielonej Wizji Warszawy na finiszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jezioro Kamionkowskie, ludzie odpoczywający na leżakach nad brzegiem jeziora, zieleń, relaks, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Zbliżamy się do końca konsultacji społecznych projektu „Zielonej Wizji Warszawy – Planu działań na rzecz zielonego miasta i klimatu” (ang. GCCAP – Green City and Climate Action Plan). Na Wasze opinie czekamy tylko do 31 października.

Co to jest Zielona Wizja Warszawy? Po co powstaje?

Zielona Wizja Warszawy to dokument, którego celem jest znalezienie odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest osiągnięcie zakładanych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych i dojście miasta do neutralności klimatycznej. W dokumencie wskazaliśmy konkretne działania, kierunki rozwoju miasta oraz cele jakie należy osiągnąć, by transformacja klimatyczna i energetyczna była możliwa i by była prowadzona w sposób zrównoważony. Chcemy, aby zaproponowane kierunki rozwoju oraz działania (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) były skuteczną mapą drogową, która wskaże rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetyki, budownictwa, transportu, gospodarki odpadami oraz adaptacji do zmiany klimatu.

Jak wygląda praca nad Zieloną Wizją Warszawy?

Dokument opracowywaliśmy z wykorzystaniem połączonej metodyki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (GCAP – Green City Action Plan) oraz metodyki sieci największych miast na świecie zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi – organizacji C40 (CAP – Climate Action Plan).

Prace nad Zieloną Wizją Warszawy rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. We współpracy z odpowiednimi biurami i jednostkami przeanalizowaliśmy różne obszary funkcjonowania miasta, takie jak energetyka i ciepłownictwo, transport miejski, gospodarka odpadami, adaptacja do zmiany klimatu, termomodernizacja, oświetlenie uliczne i inne, czego efektem jest zestaw szytych na miarę działań dla Warszawy. Zielona Wizja Warszawy powstała we współpracy z biurami i jednostkami urzędu, jak również instytucjami pożytku publicznego, środowiskiem naukowym oraz mieszkańcami. Została zaprojektowana tak, aby cele były jednocześnie ambitne, ale także realne do realizacji i wdrożenia. Obok konkretnych działań krótkoterminowych znajdują się w niej najważniejsze kierunki rozwoju i zmian, w stronę których powinniśmy jako miasto dążyć.

W wyniku tych działań zaproponowaliśmy listę kierunków i działań krótko-, średnio i długoterminowych oraz scenariusze klimatyczne.

Teraz rozpoczynamy etap konsultacji opracowania – chcemy poznać opinię osób mieszkających w Warszawie oraz innych podmiotów zainteresowanych przyszłością klimatyczną stolicy.

Przeczytaj projekt Zielonej Wizji Warszawy

Na uwagi czekamy jeszcze tylko do 31 października! Wypełnij ankietę w wirtualnym pokoju.