null

Konsultacje społeczne Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
02.11.2021 00:00 - 10.11.2021 23:59

Rozpoczyna się decydujący etap prac nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku. Mieszkańcy stolicy będą mogli zapoznać się z propozycją wytycznych i zaleceń dla nowych i modernizowanych miejskich obiektów oraz przekazać swoje uwagi. Konsultacje w tej sprawie odbędą się w pierwszej połowie listopada.

Warszawski Standard Zielonego Budynku będzie zbiorem zasad, wymagań i wytycznych, prowadzących do osiągnięcia założonych przez stolicę celów klimatycznych w sektorze budownictwa. Rozwiązania wypracowane wspólnie przez przedstawicieli miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii będą obowiązywać nowe i modernizowane miejskie obiekty.

Budynki będą spełniały ekologiczne wymagania w obszarach:

  • efektywności energetycznej,
  • zaopatrzenia w ciepło i chłód,
  • gospodarowania wodą i odpadami w budynku,
  • wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

Termin finalnego opracowania i przyjęcia standardu na rzecz zielonego budownictwa w stolicy planowany jest na przyszły rok.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców zaplanowano na 8 i 10 listopada br. w formule online, na platformie MS Teams. Eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii zaprezentują projekt wytycznych, które będą musiały spełnić nowe i modernizowane miejskie budynki. Uczestnicy konsultacji będą mogli odnieść się do propozycji i zgłosić swoje pomysły na ulepszenie dokumentu.

Aby wziąć udział w spotkaniach, wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza:

  • 8 listopada 2021 r.; godz. 17

https://www.kape.gov.pl/event/konsultacje-dotyczace-warszawskiego-standardu-zielonego-budynku-wszb-2021-11-08-63/register

  • 10 listopada 2021 r., godz. 15

https://www.kape.gov.pl/event/konsultacje-dotyczace-warszawskiego-standardu-zielonego-budynku-wszb-2021-11-10-64/register

Opracowanie jednolitego standardu dla budownictwa stanowi jedną z wytycznych Warszawskiego Panelu Klimatycznego, przeprowadzonego pod koniec 2020 r. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się zrealizować przyjęte większością głosów rekomendacje, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Warszawy i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta.