null

Konsultacje społeczne Programu przyciągamy talenty i liderów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20.04.2021 00:00 - 12.05.2021 23:59

- Jak zachęcić utalentowanych specjalistów, przedsiębiorców, artystki, sportowców, liderki do osiedlania się w Warszawie?
- Jak przyciągać do stolicy kapitał, inwestycje i najbardziej wartościowe firmy?
- Jak pokazywać otwartość stolicy oraz możliwości, jakie stwarza?

Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć "Program przyciągamy talenty i liderów", który realizowany będzie w latach 2021-2025. Jego celem jest zapewnienie w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta i rozwijania ich w Warszawie.

Program jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 4.3.

Jak powstawał program?

Prace nad programem rozpoczęliśmy w  październiku 2019 roku. Pierwszy etap  obejmował przygotowanie diagnozy, która określiła problemy i wyzwania, przed jakimi stoi Warszawa w kontekście przyciągania talentów i liderów oraz wskazała rekomendacje dla przyszłych działań. Następnie opracowaliśmy propozycję celów szczegółowych i działań, które podejmiemy w ramach realizacji programu. Cele doprecyzowaliśmy podczas warsztatów grup roboczych o bardzo szerokim składzie. W spotkaniach brali udział przedstawiciele środowisk biznesu i nauki, organizacji działających na rzecz cudzoziemców, jednostek miejskich oraz urzędnicy z wielu biur Urzędu m.st. Warszawy. Potem przeprowadziliśmy nabór propozycji projektów, wpisujących się w cele programu.

Więcej informacji o tym, jak tworzyliśmy "Program przyciągamy talenty i liderów", przeczytasz na stronie >>>

Najważniejsze obszary programu

- Zachęcenie utalentowanych osób do przyjazdu i zamieszkania w Warszawie;
- Wsparcie w organizowaniu w stolicy znaczących wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych, sportowych o zasięgu międzynarodowym;
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Podczas prac nad Programem wyznaczyliśmy dla niego trzy cele szczegółowe, których realizacja zachęci utalentowane osoby do osiedlania się w Warszawie, ułatwi przyciąganie znaczących wydarzeń krajowych i międzynarodowych oraz pozyskiwanie inwestycji i kapitału:

  1. Studiuj, pracuj i rozwijaj się w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu będą zachęcać do zainteresowania się stolicą jako miejscem, które inspiruje, umożliwia rozwój oraz stwarza przestrzeń dla wymiany doświadczeń i współpracy z najlepszymi z różnych dziedzin.
  2. Zorganizuj to w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu ułatwią pozyskiwanie znaczących wydarzeń biznesowych, naukowych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych o zasięgu międzynarodowym, co pozwoli na kształtowanie wizerunku Warszawy jako miasta spotkań, w którym można nie tylko atrakcyjnie spędzić wolny czas, ale również zdobywać wiedzę i wymieniać doświadczenia.
  3. Inwestuj w Warszawie – działania realizowane w ramach tego celu wpłyną na wzrost zainteresowania stolicą jako miastem, w którym warto lokować kapitał. Działania te otworzą również nowe możliwości w zakresie przyciągania przedsięwzięć atrakcyjnych dla talentów i liderów.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Konsultacje trwają od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku

Zapoznaj się z Projektem programu i powiedz nam, co myślisz.
- Załącznik 1 – katalog projektów
- Załącznik 2 – diagnoza

Porozmawiajmy 28 kwietnia (środa) o godzinie 18:00 na spotkaniu on-line na YouTube

- Możesz wypełnić ankietę (link będzie aktywny od 23 kwietnia)
- Możesz również przesłać swoją opinię na adres konsultacje.talenty@um.warszawa.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>