null

Konsultacje społeczne Polityki bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
04.10.2021 00:00 - 28.10.2021 23:59

Przygotowaliśmy projekt polityki bezpieczeństwa m.st. Warszawy. W dokumencie określiliśmy priorytety, wartości i zasady, które są istotne dla bezpieczeństwa miasta. Będą one wskazywały kierunki dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa na obszarze Warszawy. Konsultacje potrwają do 28 października.

Teraz chcemy poznać opinie mieszkańców na temat tego, co dotychczas wypracowaliśmy.

Czy wyczerpująco wskazaliśmy wartości polityki bezpieczeństwa? Czy dobrze określiliśmy obszary, w których mieszkańcy chcą czuć się bezpiecznie? Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

Wartości wskazują pięć kluczowych obszarów, w których zawarte są zasady przedstawiające kierunki planowanych działań, by Warszawa była miastem bezpiecznym.

Są to:

  1. Odporność – wspólnie tworzymy potencjał miejski, zmniejszając podatność miasta na występujące zagrożenia i ryzyka.
  2. Proaktywność – aktywnie działamy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa, inicjując pozytywne zmiany bez zależności od innych czynników.
  3. Synergia  współdziałamy z wieloma podmiotami zwiększając efekt działań na rzecz bezpieczeństwa.
  4. Profilaktyka i edukacja  kształtujemy właściwe postawy mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń.
  5. Społeczna aktywność  wspólnie z mieszkańcami miasta bierzemy aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line 12 października (wtorek), o godz. 17:

  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na politykabezpieczenstwa@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

2. Możesz też przesłać swoją opinie na politykabezpieczenstwa@um.warszawa.pl

O polityce bezpieczeństwa

W dniu 17 marca 2016 uchwałą Nr XXV/640/2016, Rada m.st. Warszawy przyjęła Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”. Ten Program został zaplanowany do końca 2021. Dlatego opracowaliśmy nowy dokument, który odpowiada na aktualne wyzwania.

Prace nad polityką, która jest także programem w zakresie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy, realizowane są w oparciu o założenia Strategii #Warszawa2030. Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów czy działań, tylko kierunki, w których miasto powinno podejmować działania, aby mieszkańcy, użytkownicy Warszawy czuli się tu bezpiecznie. 

Prace nad polityką oparte były między innymi na podstawie składanych przez służby corocznych informacji w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeniach.

Wartości i zasady wskazują w jakich kierunkach prowadzić przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Warszawy.