null

Konsultacje społeczne granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
08.10.2021 00:00 - 15.11.2021 23:59
Autor: Paweł Wiszomirski, Klaudyna Desperat

Rozpoczynamy prace nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Najpierw musimy określić, na jakim obszarze miasta będziemy prowadzić działania. Dlatego chcemy wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, czyli teren na którym będziemy koncentrować działania zmierzające do poprawy sytuacji kryzysowej.
Konsultacje trwają do 15 listopada.

Przygotowaliśmy projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Warszawie. W uchwale wskazaliśmy proponowane granice obszarów, które zostały zobrazowane za pomocą map stanowiących załączniki do uchwały.

Wskazaliśmy również, że na obszarze rewitalizacji ustanawia się prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. Ponadto na wymienionych w uchwale gruntach ustanawia się zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Teraz chcemy poznać opinie na temat granic obszarów oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań.

 • Czy trafnie w stosunku do obserwowanej zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej  w Warszawie wyznaczyliśmy granice obszarów?
 • Czy zaproponowane w uchwale rozwiązania ułatwią prowadzony od wielu lat w Warszawie proces rewitalizacji ?

Porozmawiajmy o tym podczas konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkie osoby zainteresowane procesem rewitalizacji w m.st. Warszawa do  udziału w konsultacjach.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Porozmawiajmy:

 • na debacie o granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – 8 października (piątek) o godz. 17, Centrum Kreatywności Targowa 56
 • na spotkaniach on-line:
  • 12 października (wtorek), godz. 18
  • 14 października (czwartek), godz. 18
  • 20 października (środa), godz. 18
 • w punktach konsultacyjnych:
 • o Pradze-Północ
  • 18 października (poniedziałek), w godz. 15-18 w Klubokawiarni Międzypokoleniowej, ul. Stalowa 29
 • o Targówku
  • 21  października (czwartek), w godz. 15-18 w Centrum Kultury i Aktywności, ul. Siarczana 6
 • o Pradze-Południe
  • 27 października (środa), w godz. 15-18 w Miejsce Akcji Paca 40 
 • na spotkaniu podsumowującym 
  • 10 listopada (środa) o godz. 17, w Centrum Kreatywności Targowa 56

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu on-line, napisz na adres rewitalizacja@um.warszawa.pl

Możesz też odpowiedzieć na kilka pytań w kwestionariuszu on-line.

Możesz przesłać swoją opinie na rewitalizacja@um.warszawa.pl.