null

Zgłosiliśmy uwagi do projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie miasta z lotu ptaka - trasa szybkiego ruchu, wieżowce mieszkalne w tle

Biuro Strategii i Analiz zgłosiło uwagi do projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 roku. Uwagi zbiorcze ze wszystkich Biur Urzędu m.st. Warszawy przekazało Zarządowi Województwa Mazowieckiego Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Plan wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w województwie mazowieckim do 2030 roku i stanowi dokument planistyczny w zakresie transportowym związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (2030). Plan stanowi wypełnienie warunku podstawowego wskazanego w Rozporządzeniu ogólnym dla Celu Polityki 3 – „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”.

Konsultacje społeczne trawały od 26 stycznia do 21 lutego 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego oraz z uwagami zgłoszonymi przez Biuro Strategii i Analiz.