null

Konkursy dla NGO w zakresie popularyzacji wiedzy o zabytkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwa nabór wniosków w konkursie dla organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Ogłoszony przez Prezydenta m.st. Warszawy konkurs został przygotowany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na realizację trzech zadań konkursowych przeznaczono 300 tys. zł.

Zadania konkursowe:

  • Publikacja w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Warszawy (termin składania ofert: 18 stycznia).
Zadanie polega na opracowaniu publikacji w postaci poradnika lub przewodnika nt. zachowania dziedzictwa kulturowego następujących rejonów Warszawy: Osiedle Boernerowo, Saska Kępa, Osiedle Praga I i Praga II, Osiedle Przyjaźń, Bielany, Rembertów oraz Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Poradnik może także poruszać zagadnienia konserwatorskie takie jak: powojenny modernizm Warszawy, architektura drewniana Warszawy, architektura socrealistyczna Warszawy. Link do ogłoszenia konkursowego: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/publikacja-w-zakresie-ochrony-i-opieki-nad-zabytkami-warszawy-otwarty-konkurs-ofe-1
  1. Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy (termin składania ofert: 1 lutego).
Rezultatem tego zadania mogą być wszelkie projekty popularyzujące wiedzę o historii, architekturze i dziedzictwie kulturowym Warszawy, skierowane do różnych grup wiekowych. Do konkursu można zgłosić warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, seminaria (wskazane w wersji on-line), aplikacje, gry miejskie, wystawy, filmy oraz inne wydarzenia oparte na oryginalnych pomysłach. Link do ogłoszenia konkursowego: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-w-zakresie-ochrony-zabytk-w-warszawy-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany
  1. Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych (termin składania ofert: 15 lutego)
Głównym celem tego konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o pracowniach artystycznych, w tym Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych. Konkurs obejmuje także inne miejsca pracy warszawskich twórców. Konkurs ma na celu rozpoznanie, propagowanie oraz ożywienie tych miejsc, a także ochronę i opiekę nad nimi. Link do ogłoszenia konkursowego: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/popularyzacja-warszawskich-pracowni-artystycznych-otwarty-konkurs-ofert-przeprowa-0

Więcej konkursów NGO

To nie jedyne konkursy dla organizacji pozarządowych ogłoszone przez Prezydenta m.st. Warszawy. Obecnie trwają nabory do konkursów w zakresie m.in. kultury, pomocy społecznej czy ochrony środowiska. Wykaz konkursów znajduje się na stronie ngo.um.warszawa.pl.