null

„Zmień perspektywę”, czyli Kongres GIS 2023 z udziałem warszawskich urzędników

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prelegentka prowadzi prezentację

Czy można jedną mapą zastąpić tysiąc tabel i w łatwy sposób przejść do obrazu, który będzie zrozumiały dla każdego, wyjaśni nam lepiej otaczającą nas rzeczywistość, pozwoli szybciej zarządzać miastem i organizacją oraz zmieniać nasze myślenie o mieście? Można! Dowiodły tego innowacyjne rozwiązania przedstawione na Kongresie GIS 2023.

W dniach 25-26 października br. w Cukrowni Żnin odbył się Kongres GIS 2023, który przyciągnął ponad 500 uczestników z różnych regionów kraju. Konferencja była poświęcona najnowszym trendom, rozwiązaniom i praktykom z obszaru systemu informacji geograficznej (GIS). Przedstawiciele instytucji publicznych, firm i samorządów spotkali się, aby dzielić się wiedzą na temat wykorzystania potencjału informacji przestrzennej i sposobów usprawniania procesów decyzyjnych w swoich organizacjach.

Wśród uczestników Kongresu nie zabrakło silnej reprezentacji warszawskiego samorządu. Składała się ona z przedstawicieli różnych biur (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Strategii i Analiz, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków), którzy są specjalistami w prowadzeniu analiz przestrzennych, na co dzień z pasją nie tylko posługują się, ale z powodzeniem dostosowują narzędzia GIS do potrzeb urzędu. Czego dowodem może być też wyróżnienie jednego z naszych reprezentantów w konkursie dotyczącym znajomości GIS zorganizowanym podczas Kongresu.

Podczas Kongresu warszawscy urzędnicy wygłosili trzy inspirujące wystąpienia w sesji plenarnej i sesjach tematycznych, obok prezentacji rozwijających się firm rynkowych, ważnych instytucji krajowych oraz innych samorządów reprezentujących metropolie i mniejsze miasta. Opowiedzieli o tym, w jaki sposób w Urzędzie m.st. Warszawy zmienia się podejście do wykorzystywania danych oraz o cyfryzacji procesów związanych z zarządzaniem ruchem drogowym przy użyciu narzędzi GIS. Zaprezentowali również zastosowanie narzędzia ArcGIS Online w planowaniu przestrzennym oraz pilotażowym projekcie “Dzielnice Zieleni” Korpusu Analityków Urzędu m.st. Warszawy. 

Mieliśmy niezwykłą okazję do zaprezentowania naszych rozwiązań i opowiedzenia, w jaki sposób my, w warszawskim urzędzie Zmieniamy Perspektywę, podejście do wykorzystania danych w samorządzie i zwiększania użyteczności analiz. Kongres przyniósł nowe pomysły, ale już dziś się okazuje, że my też staliśmy się inspiracją dla innych, którzy chcą wdrażać podobne rozwiązania – mówi Magdalena Twardowska, prelegentka z Biura Strategii i Analiz m.st. Warszawy.

Prezentację pt. "Metanoe, czyli jak zmieniamy podejście do wykorzystania danych w samorządzie" prowadziłaa Magdalena Twardowska z Urzędu m.st. Warszawy z Biura Strategii i Analiz
Zobacz galerię (9 zdjęć)
Prezentację pt. "ArcGIS Online a analizy danych - zastosowanie narzędzi w planowaniu przestrzennym oraz pilotażowym projekcie dzielnice zieleni korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy" prowadziła Karolina Uchańska z Urzędu m.st. Warszawy.
Prezentację pt. "Cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem ruchem drogowym przy użyciu narzędzie GIS" prowadził Marcin Olszewski z Urzędu m.st. Warszawy z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.
Prelegentka prowadzi prezentację.
Slajd tytułowy "Dzielnice Zieleni - pilotaż projektu".
Prelegentka prowadzi prezentację.
Prelegent prowadzi prezentację.
Prelegent prowadzi prezentację.
Wyróżnieni w konkursie odbierają nagrody na scenie.