null

Kolejne edukacyjne wyróżnienia i certyfikaty

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Stolica wspiera edukację uzdolnionych uczniów, a szkoły rozwijają ich pasje i zainteresowania, dlatego przyznano kolejne certyfikaty „WARS i SAWA” oraz honorowe wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”.

Cieszę się, że tak wiele placówek oświatowych - mimo niespotykanych trudności, jakich doświadczamy - podejmuje ponadstandardowe działania na rzecz rozwoju uczniowskich pasji i zainteresowań. Nagrodzone szkoły są innowacyjne, kreatywne, a realizowane projekty są inspiracją dla innych. Serdecznie dziękuję za podejmowane działania wszystkim aplikującym, a laureatom gratuluję dołączenia do tak zaszczytnego grona. Systemowe działania skierowane do uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli, z pewnością pozostaną jednym z kluczowych elementów naszej polityki edukacyjnej – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Certyfikaty „WARS i SAWA” są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły wymagany, wysoki standard pracy z uczniami uzdolnionymi. Pierwsze z nich wręczono w 2010 r. Placówki z certyfikatem tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych młodych ludzi. Obecnie należy do niej 190 szkół publicznych i niepublicznych. Projekt WARS i SAWA ma charakter procesualny – przyznanie certyfikatu to nie koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument jest przyznawany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” otrzymują natomiast placówki, które realizują ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich całe szkolne społeczności. Tytuły są przyznawane w pięciu kategoriach, raz w roku, za działania w roku szkolnym, w którym dana szkoła aplikuje o jej przyznanie. Dotychczas nagrodzono już 160 takich projektów.Obydwa projekty już od ponad dekady są obecne w warszawskiej oświacie i stanowią część lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”.

Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w 2020 r. otrzymały:

 1. Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte z Rembertowa,
 2. Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego z Targówka,
 3. Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury z Woli,
 4. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z Pragi-Południe,
 5. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Woli,
 6. Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 z Ochoty.

Certyfikat na kolejne lata przedłużono następującym placówkom:

 1. Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk z Bielan,
 2. Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej z Pragi-Południe,
 3. Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego z Pragi-Południe,
 4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego z Ursusa,
 5. Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 z Wawra,
 6. Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja z Woli,
 7. L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Zespole Szkół nr 73 z Pragi-Północ,
 8. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej z Żoliborza,
 9. Technikum nr 26 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego z Woli.

Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy w 2020 r. otrzymały:

w kategorii Szkoła z pomysłem na uczenie:
 1. Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza z Mokotowa
 2. oraz Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima z Woli,
w kategorii Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:
 1. Szkoła Podstawowa nr 382 z Ursusa,
w kategorii Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną:
 1. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 63 z Pragi-Południe,
w kategorii otwartej Szkoła z pomysłem na …:
 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej z Bemowa (za pomysł na Pamięć, Działanie, Przyszłość),
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z Bemowa (za pomysł na kuźnię talentów),
 3. Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków z Białołęki (za pomysł na edukację proekologiczną i prozdrowotną),
 4. Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida z Pragi-Południe (za pomysł na TIK),
 5. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Kazimierza Kirejczyka ze Śródmieścia (za pomysł na aktywność fizyczną),
 6. Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika ze Śródmieścia (za pomysł na czytanie),
 7. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego z Targówka (za pomysł na promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej - Kampania na rzecz matematyki),
 8. Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego z Ursynowa (za pomysł na rodzinny wolontariat).
Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.