null

Jaki Program twórczy potencjał mieszkańców i mieszkanek Warszawy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
animatorzy

Strategia #Warszawa2030 to cztery główne kierunki rozwoju stolicy i kilkanaście programów poprawiających najważniejsze sfery życia mieszkańców. Jeden z nich, Program twórczy potencjał mieszkańców i mieszkanek Warszawy ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych i zawodowych. Kompetencje rozwijane w ramach Programu mają umożliwić bardziej powszechne, twórcze i skuteczne angażowanie się warszawianek i warszawiaków w działalność społeczną, kulturalną, naukową i gospodarczą. "Twórczy potencjał" oznacza możliwość wnoszenia własnego wkładu w te dziedziny.

Zakładanym efektem Programu jest także zwiększenie wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób uczących się przez całe życie oraz poszerzenie publiczności uczestniczącej w kulturze w świadomy i twórczy sposób.

Program koncentruje się na kompetencjach, które mają szczególne znaczenie wobec aktualnych i prognozowanych wyzwań, z wyłączeniem tych kompetencji, których rozwijanie ma nastąpić poprzez realizację innych celów Strategii. Priorytetowymi kompetencjami wspieranymi w ramach Programu są przede wszystkim kompetencje poznawcze, krytyczna refleksja i kreatywność, umiejętność współpracy i przedsiębiorczość oraz kompetencje technologiczne.

W ramach programu zostały wyszczególnionych 3 cele. Pierwszy – Angażujemy się w edukację i kulturę polega na zwiększaniu wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób zainteresowanych możliwościami rozwijania swojego potencjału, uczących się przez całe życie oraz świadomie uczestniczących w kulturze. W ramach drugiego celu – Rozwijamy priorytetowe kompetencje podmioty z różnych sektorów (kultury, edukacji, gospodarki, działalności społecznej i sportu) zapewniają ofertę z zakresu edukacji pozaformalnej i nieformalnej (w tym edukacji kulturalnej) jednoznacznie ukierunkowaną na podnoszenie kompetencji priorytetowych z perspektywy zjawisk, od których zależy przyszłość miasta i jego mieszkańców. Ostatni cel – Wzmacniamy realizatorów obejmuje natomiast działania, które przyczyniają się do zwiększania szeroko rozumianego potencjału realizatorów programu.

Przeczytaj:

Konsultacje społeczne obu programów trwają od 26 kwietnia do 18 maja 2021 roku

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line 10 maja (poniedziałek) godzina 17:00:
-
na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
- na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na kultura@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

2. Porozmawiajmy podczas dyżurów telefonicznych pod nr tel. 22 443 34 89:
- 7 maja, w godz. 9 – 15
- 13 maja, w godz.16 – 19

3. Możesz napisać opinię o programach na adres kultura@um.warszawa.pl