null

Inwestujemy w oświatę – budujemy i remontujemy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Warszawa przeznaczyła w tym roku na inwestycje oświatowe ponad pół miliarda złotych. Już ruszyły i jeszcze jesienią ruszą kolejne, nowe lub zmodernizowane szkoły oraz przedszkola. Tylko na wakacyjne remonty w placówkach wydano aż 90 mln zł.

Kolejne nowe szkoły i przedszkola

Warszawa realizuje obecnie rekordowy program inwestycji. Do użytku za obecnej prezydentury oddano już 14 przedszkoli, 7 szkół podstawowych oraz szkołę zawodową. Tylko w tym roku, we wrześniu, otworzono nowe placówki: na Białołęce przy ul. Ruskowy Bród 19 (szkoła podstawowa), na Targówku przy ul. Rembrandta 8 (szkoła podstawowa), w Wawrze przy ul. Cyklamenów 28 (szkoła podstawowa), w Wilanowie przy al. Rzeczpospolitej 23b (szkoła podstawowa) oraz dwa nowe przedszkola - przy ul. Parowcowej 53 we Włochach i przy ul. Cyklamenów 28 w Wawrze. Uczniowie korzystają również ze zmodernizowanych szkół specjalnych - w Śródmieściu przy ul. Twardej 8/12 i w Wawrze przy ul. Halnej 32.W październiku zostanie oddana do użytku szkoła podstawowa przy ul. Zaruby 7 na Ursynowie. A w późniejszym okresie kolejnych pięć nowych przedszkoli: przy ul. Legendy 12 na Bemowie, przy ul. Maklakiewicza 9a, Bernardyńskiej 14 na Mokotowie, przy ul. Odrowąża 23 na Targówku oraz przy ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 5 na Ursynowie.

Wakacyjne remonty

Jak co roku w okresie wakacyjnym w stolicy wyremontowano kilkaset placówek. Na ten cel w tegorocznym budżecie przeznaczono łącznie 90 mln zł. Aż 12,5 mln z tych środków trafiło na Wolę, 10 mln wydano na remonty szkół i przedszkoli na Mokotowie, 8,5 mln zł trafiło do Śródmieścia, a 8,2 mln zł na Pragę-Południe.Wykorzystując przerwę w zajęciach w szkołach i przedszkolach naprawiano tynki, malowano ściany, remontowano sale gimnastyczne, place zabaw, sanitariaty, boiska i bieżnie oraz bloki żywieniowe. Modernizowano instalacje wewnętrzne i węzły cieplne, ocieplano elewacje, wymieniano dachy i okna. Instalowano alarmy, przebudowywano korytarze, remontowano też chodniki, schody i ogrodzenia. Budowano podjazdy i pochylnie dla uczniów z niepełnosprawnością.

Coraz więcej dopłacamy do oświaty

Wydatki związane z oświatą to obecnie największa pozycja w budżecie m.st. Warszawy. W 2020 roku zarezerwowano na ten cel ponad 5,3 mld zł, z tego 4,8 mld zł na bieżące utrzymanie placówek oraz ponad 500 mln zł na rozwój nowej infrastruktury.Środki z budżetu państwa, przekazywane w formie subwencji oświatowej i dotacji celowych, w coraz mniejszym stopniu pokrywają koszty funkcjonowania systemu oświaty. Obecnie tzw. subwencja oświatowa, w wysokości 2,241 mld zł nie wystarcza nawet na wynagrodzenia warszawskich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, które wynoszą ponad 3 mld zł. - Ta luka, pomiędzy wysokością środków z budżetu państwa a wydatkami bieżącymi samorządów na oświatę stale się powiększa. Część zadań np. ustawowe podwyżki dla nauczycieli musimy pokrywać ze środków własnych. W znikomym stopniu finansowana jest również opieka przedszkolna. Warto też przypomnieć, że rząd i MEN nie dali nam środków na wdrożenie tzw. reformy – likwidację gimnazjów i przystosowanie szkół do przyjęcia podwójnego rocznika – informuje wiceprezydent Renata Kaznowska. Przed 2015 rokiem Warszawa dopłacała do funkcjonowania szkół i placówek oświatowych około 1,2 mld zł, w ostatnich dwóch latach kwota ta uległa podwojeniu i wynosi już ok. 2,4 mld zł.Jednocześnie w wyniku pandemii drastycznie zmniejszyły się dochody miasta. Szacuje się, że w tym roku oznacza to aż miliard złotych mniej w budżecie Warszawy. Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.3. Korzystamy z usług blisko domu.  Więcej informacji szkoła