null

II etap konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, który wskazuje kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego. Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych, które będą trwały do 2 listopada 2020 r.

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Projekt Programu wraz z prognozą i streszczeniem niespecjalistycznym zamieszczamy poniżej: projekt Programu zał. 1. Obszary interwencji, działania i wskaźniki zał. 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy -zadania własne zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy-zadania monitorowane zał. 4 Wykaz kanałów zał. 5 Ocena zgodności POŚ z warszawskimi dokumentami strategicznymi zał. 6 Analiza ryzyk zał. 7 Podstawy prawne i sposób przygotowania POŚ Streszczenie w języku niespecjalistycznym Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ Przekaż swoje uwagi i wnioski: • na adres pos@um.warszawa.pl • w siedzibie Biura Ochrony Środowiska • pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) Zapraszamy na spotkanie on-line 28 października 2020 r. (środa) o godz. 17.00. Link do spotkania umieścimy tutaj Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl