null

Dodatkowy nabór wniosków na inwestycje ekologiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkańcy Warszawy jeszcze do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji.

- Naprawdę warto pomyśleć o wybudowaniu na terenie swojej nieruchomości urządzenia do zatrzymania deszczówki. Podlewanie nią roślin na posesji znacząco zmniejszy rachunki za wodę. Natomiast zatrzymanie wód roztopowych – np. przez budowę studni chłonnych, ogrodów deszczowych, oczek wodnych czy zbiorników retencyjnych – zapobiegnie przesuszaniu gruntu i poprawi mikroklimat w najbliższym otoczeniu. To ważne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, dlatego chcemy umożliwić takie inwestycje jak największej liczbie mieszkańców – mówi Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Pomagamy warszawiakom realizować inwestycje ekologiczne

Od lat wspieramy mieszkańców Warszawy, udzielając dotacji na budowę inwestycji ekologicznych. Korzystają z nich nie tylko osoby fizyczne, ale również spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, przedsiębiorcy, itp.

Ogłosiliśmy właśnie dodatkowy nabór wniosków o dotację do 31 maja 2021 r. na inwestycje realizowane w tym roku.

Zdecyduj się chwytać wodę

Udzielamy dotacji na budowę:

- urządzeń retencyjno-rozsączających - instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne;
- zbiorników retencyjnych - szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub podziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych.

Dotacja wynosi do 80 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł dla osób fizycznych i 10 tys. zł dla pozostałych wnioskodawców.

Usuń azbest

Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100 proc. kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

- Azbest to jedna z dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na Ziemi. Niestety, swojego czasy był powszechnie używany w budownictwie. Na dachach domów do dziś zalegają takie rakotwórcze płyty. Apelujemy,  by jak najszybciej je usunąć i wymienić na inne, bezpieczne dla środowiska i zdrowia – dodaje Justyna Glusman.

Kanalizacja zamiast szamba

Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z dotacji do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 000 zł.

Składanie wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnej dzielnicy lub przesłać pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 443 25 19, 22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25 92.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.