null

Budujemy Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Centrum Nauki Kopernik rozszerza swoją działalność - ruszyła budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. W tym interdyscyplinarnym centrum badawczo-rozwojowym będą badane procesy uczenia się i tworzone nowoczesne narzędzia edukacyjne. Pracownia powinna zostać otwarta w 2022 roku.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) będzie interdyscyplinarnym laboratorium badań, przestrzenią twórczą, miejscem współpracy, spotkań i debat. Stanie się kolejnym elementem kompleksu, złożonego obecnie z budynku głównego Kopernika, Planetarium i Pawilonu 512. Całość jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, nadrzecznych bulwarów i wjazdu na most Świętokrzyski. Siedziba Pracowni stanie się kolejnym, istotnym elementem tej przestrzeni.   Prosta i lekka bryła w kształcie prostopadłościanu będzie mieć oryginalną fasadę w postaci wypełnionych powietrzem poduszek z membran ETFE. Nietypowy materiał i konstrukcja elewacji stworzy atrakcyjny wizualnie, energooszczędny i przyjazny dla środowiska obiekt. Umożliwi oświetlanie pomieszczeń naturalnym światłem i zrównoważone zużycie energii. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne, a także instalacje, umożliwiające wykorzystywanie wody deszczowej w sanitariatach.

Działalność nowej pracowni

PPK będzie miejscem prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych. Pracownia połączy badania z zakresu edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych, by na kanwie zdobytej wiedzy tworzyć prototypy i innowacyjne rozwiązania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji kluczowych w XXI wieku. Nowa siedziba pozwoli kompleksowo realizować projekty: od badań w warunkach ścisłe kontrolowanych poprzez szybkie prototypowanie i testy gotowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Chcemy, aby była ona wykorzystywana przez firmy technologiczne, edukacyjne, trenerskie, projektujące innowacyjne rozwiązania z pogranicza designu i edukacji. Współpraca z biznesem stworzy też niepowtarzalną możliwość budowy społeczności zaangażowanej w zmianę kultury uczenia się.

Zaglądamy do środka

Siedziba PPK będzie otwartą, interdyscyplinarną przestrzenią. Znajdą się w niej laboratoria wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych i mechatronicznych, a także profesjonalne studio nagrań. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do projektowania i realizacji wyzwań inżynierskich. Przestrzeń będzie przystosowana do testowania formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie, sprzęt do analizy behawioralnej i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzenie zaawansowanych badań. W nowym budynku powstanie także przestrzeń biurowa oraz showroom, w którym będzie prezentowane to, czym aktualnie zajmuje się Pracownia. Więcej informacji Urzędnicy na budowie