null

Badamy, jaka przyszłość gospodarcza czeka Warszawę po pandemii

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa do końca roku wskaże te obszary gospodarki, które w ciągu najbliższych 20 lat będą się najlepiej rozwijać i zapewnią całemu miastu zrównoważony rozwój.

Gospodarka po pandemii będzie inna – nasze badanie uwzględni to i pozwoli miastu efektywniej wspierać inwestorów oraz przedsiębiorców w rozwijaniu ich działalności przez kolejne dekady.

Warszawa zaprasza firmy do współpracy w realizacji badania. Wytypowanie najbardziej rozwojowych oraz możliwie odpornych na kryzysy obszarów gospodarki stolicy w kontekście najbliższych 20 lat, pozwoli Warszawie po pandemii skutecznie konkurować z innymi miastami Europy i świata. Będziemy też mogli sprawniej wspierać firmy, działające w naszym mieście. Dodatkowo będzie można efektywniej promować stolicę, budować markę gospodarczą całej aglomeracji warszawskiej oraz przyciągać talenty - zarówno z kraju jak i zagranicy. Będzie to możliwe m.in. dzięki tworzeniu jakościowych miejsc pracy w branżach z przyszłością, najmniej wrażliwych na globalne załamania. - Koronawirus niebywale zmienił perspektywy dla europejskiej i światowej gospodarki. Jesteśmy jej częścią, musimy więc przygotować się na działanie w nowym, pocovidowym świecie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Wiele biznesów znalazło się w wyjątkowo trudnej sytuacji, dlatego Warszawa musi stworzyć nowy porządek gospodarczy nie tylko stolicy, ale całej aglomeracji, by utrzymać pozycję lidera. W tym celu wykorzystamy wiedzę o globalnych trendach oraz prognozy gospodarcze – dodaje. Podczas określania perspektywicznych i innowacyjnych obszarów gospodarczych Warszawy pod uwagę zostaną wzięte m.in. obecny potencjał gospodarczy miasta z uwzględnieniem odporności poszczególnych branż na globalne kryzysy oraz umiejętności reagowania na załamania koniunktury, potencjał naukowy oraz badawczo-rozwojowy, tendencje demograficzne, długoterminowe zobowiązania międzynarodowe (np. zobowiązania klimatyczne), a także pozycja stolicy na tle innych europejskich miast. Badanie musi też uwzględnić wizję rozwoju miasta zawartą w dokumencie Strategia #Warszawa2030.