null

Dokument do pobrania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Strategia #Warszawa2030 (pdf)

Strategy #Warszaw2030 - english version 


Załączniki do strategii:

  1. Raport z przebiegu prac nad strategią
  2. Diagnoza strategiczna
  3. Powiązania z innymi dokumentami
  4. Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  5. Realizatorzy celów
  6. Wskaźniki monitoringu i kontekstowe
  7. Ryzyka realizacji strategii

Informacja dotycząca dostępności: 

Plik pdf nie spełnia wymogów dotyczących dostępności cyfrowej. 

Jeśli masz kłopot z dostępem do tej treści, prosimy o kontakt: kstakun@um.warszawa.pl, tel. 22 443 31 88. Umożliwimy zapoznanie się z dokumentem.