null

Polityka młodzieżowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polityka młodzieżowa to dokument wyznaczający kierunki pracy z młodzieżą. Określa wartości i postawy, które są kluczowe w kontekście pracy z młodzieżą na wszystkich jej płaszczyznach. Dokument stanowi wytyczne dla wszystkich podmiotów współpracujących z i na rzecz młodzieży.

Jest odpowiedzią na pytanie, do czego wspólnie jako miasto dążymy. Ułatwia młodym odnalezienie się w gąszczu miejskich działań oraz stanowi dla nich wsparcie w kształtowaniu pozytywnych postaw i swojej tożsamości.

Dokument zastąpił obowiązujący do 2020 roku program poświęcony warszawskiej młodzieży „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Polityka jest kontynuacją działań zainicjowanych przez program i wskaże zarówno wartości, jak i kierunki pracy z młodzieżą spójne dla całego miasta. Nowy dokument sprzyja wprowadzeniu trwałej i znaczącej zmiany na rzecz poprawy sytuacji młodych warszawiaków, pozwala zapewnić spójność wszystkich prowadzonych przez biura urzędu i jednostki miejskie działań na rzecz młodzieży w kolejnych latach.