null

Program generujemy innowacje na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak zapewnić warunki do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych? Jak skutecznie w tym celu wzmacniać i wykorzystywać współpracę między różnymi organizacjami i instytucjami? Ma nam w tym pomóc "Program generujemy innowacje" - program do roku 2025.

Program wpisuje się w startegiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.2. Generujemy innowacje.

Program został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1947/2021 z 9 grudnia 2021 r.


Cel 4.2. Generujemy innowacje

Powstawanie i rozwój pomysłów wymaga zapewnienia elastycznych mechanizmów wsparcia ułatwiających wymianę myśli, eksperymentowanie i testowanie nowych rozwiązań w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Następnym krokiem jest ich wdrażanie i skalowanie. Twórcom i innowatorom zostanie zapewnione wsparcie informacyjne i doradcze, ułatwiające weryfikację i rozwijanie pomysłów. Najlepiej rokujące przedsięwzięcia będą promowane i premiowane. Zapewniony zostanie dostęp do miejsc ułatwiających inkubowanie, testowanie, rozwijanie i prezentowanie pomysłów. Prowadzone będą działania na rzecz ułatwienia akceleracji firm oraz rozwijania interdyscyplinarnych sieci współpracy podmiotów z sektorów naukowego, badawczo- rozwojowego, biznesu i kultury, a także sfery publicznej i społeczności lokalnych. Ponadto planowane jest stosowanie przez samorząd lokalny innowacyjnych rozwiązań oraz współpraca z warszawskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi. Otwarta polityka informacyjna ułatwi zdobycie wiedzy o zasobach oraz umożliwi dostęp do otwartych danych użytecznych w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.