null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem Warszawa inspiruje świat"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na jakim etapie jesteśmy?

  • Uzgodnienia wewnętrzne nt. programu.

Działania zaplanowane na IV kwartał 2020: czwarte posiedzenie Rady programu, która dokona wyboru projektów wspierających realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat opracowanie programu wykonawczego wraz z załącznikami


Trwają prace nad celami szczegółowymi i działaniami oraz wskaźnikami do programu wykonawczego

październik 2020

9 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady programu wykonawczego, podczas którego członkowie Rady dyskutowali nad wyborem projektów wspierających realizację celu 4.4.


sierpień 2020

Zespół projektowy przygotował listę projektów oraz procesów realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, które będą wspierały realizację programu wykonawczego dla celu 4.4. Inspirujemy świat. Trwają prace nad uszczegółowieniem zaproponowanych działań.


lipiec 2020

24 lipca 2020 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady programu. Członkowie Rady przyjęli cele szczegółowe dla celu operacyjnego 4.4. Inspirujemy świat w następującym brzmieniu:

  1. Przygotowujemy się do wejścia na arenę międzynarodową.
  2. Jesteśmy obecni na arenie międzynarodowej.
  3. Wzmacniamy markę Warszawa na arenie międzynarodowej.

luty 2020

19 lutego 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programu.


styczeń 2020

W dniach 28-30 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty, podczas których członkowie grup roboczych „Naukowcy”, „Twórcy kultury” oraz „Przedsiębiorcy” przeanalizowali zapisaną w diagnozie analizę SWOT. W oparciu o efekty ich prac analiza została uszczegółowiona, a niektóre zapisy zmodyfikowane.