null

Program Warszawa inspiruje świat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak ułatwiać warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom, artystom oraz działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji? Jak skutecznie promować ich osiągnięcia poza granicami naszego kraju? Ma nam w tym pomóc "Program Warszawa inspiruje świat".

"Program Warszawa inspiruje świat" wpisuje się w strategiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat.


Cel 4.4. Inspirujemy świat

Wykorzystanie potencjału twórczego mieszkańców, przedsiębiorstw, sektorów nauki i kultury wymaga ułatwienia im nawiązywania relacji zagranicznych. Pozwolą one na dalszy rozwój zarówno przez upowszechnienie informacji o osiągnięciach, zdobywanie nowych partnerów oraz odbiorców, jak i dopływ nowej wiedzy i inspiracji. Wprowadzanie na rynki i fora zagraniczne warszawskich przedsiębiorców, naukowców, artystów, organizacji i działaczy społecznych oraz umacnianie ich pozycji wymaga wsparcia informacyjnego, a także doradczego. Prowadzone będą działania ułatwiające poszukiwanie partnerów i nawiązywanie relacji zagranicznych oraz włączanie się w projekty międzynarodowe. Planuje się promowanie na arenie międzynarodowej osiągnięć warszawskich innowatorów i twórców. Warszawa będzie stale uczestniczyła w międzynarodowych programach i projektach skierowanych do miast, ich mieszkańców i organizacji, co wzmocni jej wizerunek jako miasta o dużym twórczym potencjale.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.