null

Informacje o przebiegu prac nad "Programem dialog"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program dialog - dokument

19.11.2020

"Program Dialog" został skonsultowany z mieszkańcami w marcu 2018 roku. Następnie po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji, został przesłany do uzgodnień wewnątrz urzędowych.

"Program dialog" - dokument do pobrania po zmianach wynikających z konsultacji społecznych i uzgodnień wewnętrznych (z września 2018 roku).


Raport podsumowujący konsultacje społeczne

30.05.2018

Konsultacje projektu Programu dialog trwały od 2 do 31 marca 2018 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konsultacje: raport do pobrania.


Konsultacje społeczne projektu Programu dialog

05.03.2018

Chcemy wspólnie decydować o naszym mieście. Co zrobić, aby osiągnąć ten cel?

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu dialog: dokumnet do pobrania.

 • Dialog to działanie oparte na wiedzy

Zacznijmy od tego, że aby włączyć się w podejmowanie decyzji, trzeba wiedzieć, czego one dotyczą. Na zarządzanie miastem składa się wiele możliwości, dylematów, sukcesów i planów. Najlepszą wiedzę na ich temat ma samorząd, który gromadzi i zarządza danymi. Nie robi tego jednak tylko dla siebie. Pierwszym krokiem do dialogu jest wiedza – nie tylko dostępna, ale i przystępna dla wszystkich mieszkańców. Jest ona najlepszą podstawą do tego, by formułować własne opinie, określać interesy, przedstawiać propozycje. Dlatego chcemy, by dane na temat Warszawy były otwarte, a kontakty z urzędnikami – prostsze i szybsze.

 • Dialog to stałe doskonalenie się

Wiedza o mieście powinna iść w parze z wiedzą o samym dialogu. Chcemy prowadzić go kompetentnie – zarówno wewnątrz urzędu, jak i poza nim. Z jednej strony rozwijamy więc relacje w ramach samorządu – między biurami, urzędami dzielnic, jednostkami i spółkami miejskimi. Im bliższa współpraca urzędników różnych poziomów administracji i różnych specjalizacji, tym lepsza, bo wspólna wizja miasta, jego mieszkańców i ich potrzeb. Z drugiej strony budujemy partnerstwo z warszawiakami. Opiera się ono na przekonaniu, że władza samorządowa to służba, a urząd to organizacja, która wciąż się uczy. Wzajemna otwartość, gotowość do rozwiązywania konfliktów i rozwijanie pozytywnych doświadczeń dają nam pewność, że dialog dziś jest lepszy niż wczoraj, a dialog jutro – będzie lepszy niż dziś. I tak z każdym kolejnym dniem.

 • Dialog to rozwój nowych narzędzi współpracy

Aby rozwijać dialog, potrzebujemy celu, dobrych chęci i wiedzy. Aby móc go zapoczątkować, potrzebujemy spotkania. To od niego wszystko się zaczyna. Część warszawiaków spotykamy przy okazji konsultacji społecznych, działań budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej czy wolontariatu. Niestety, wielu mieszkańców wciąż nie mieliśmy okazji spotkać. Dlatego chcemy rozwijać nowe, łatwo dostępne i szybkie formy partnerskiego dialogu oraz tworzyć dla niego otwarte, przyjazne miejsca. Dzięki temu będziemy mogli spotykać się coraz liczniej i coraz częściej – nie tylko między kolejnymi akapitami tekstu.

 • Dialog to nasza wspólna sprawa

Na koniec rzecz najważniejsza. Dialog to nie abstrakcyjna idea ujęta w mniej lub bardziej zgrabne zdania. Dialog ma twarz swoich uczestników. Jest sumą ich obywatelskich kompetencji, wzajemnego szacunku, zaangażowania, współpracy i troski o ich miejsce na Ziemi – ich dzielnicę, ich miasto, ich metropolię. Jest wyzwaniem, które codziennie zaskakuje, ale i codziennie przynosi satysfakcję. Jeśli więc chcemy rozwijać Warszawę, zacznijmy od rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań, wiedzy. Wówczas staniemy się dla siebie nawzajem najlepszymi nauczycielami dialogu i wspólnymi siłami odrobimy z niego lekcję.

 • Jak można wziąć udział w konsultacjach?

13 marca, godz. 17.00, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25b

19 marca, godz 17.30, Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4

Uwagi można przesyłać do 31 marca 2018 roku na adres: konsultacje@um.warszawa.pl 


Podsumowanie I etapu prac nad Programem Dialog

07.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania podsumowującego I etap prac nad Programem Dialog, które odbyło się 24 maja w Pałacu Ślubów.

Podsumowanie pierwszego etapu prac: Prezentacja do pobrania


Spotkanie prezentujące rezultaty I etapu prac nad Programem Dialog

12.05.2017

24 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Pałacu Ślubów (pl. Zamkowy 6) odbędzie się spotkanie prezentujące rezultaty I etapu prac nad Programem Dialog. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną diagnoza i cele programu.


Zaproszenie do udziału w zespołach roboczych "Programu Dialog"

14.02.2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w zespołach roboczych:

 • Tworzenie warunków do dialogu

4 spotkania: 06.03, 20.03, 10.04, 24.04, godz. 17.30-20.30, Pałac Ślubów (Pl. Zamkowy 6)

Obszary działań:

 1. Zwiększenie efektywności istniejących ciał i procesów dialogu, rozwój lokalnych miejsc i forów dialogu, wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwijanie narzędzi dialogu.
 2. Rozwijanie innowacyjnych metod dotarcia z informacją oraz analizy potrzeb mieszkańców, rozwijanie prostych sposobów zaangażowania społecznego.
 3. Edukacja obywatelska, zwiększanie kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich (po stronie urzędu i mieszkańców), zwiększanie przejrzystości i użyteczności informacji przekazywanych mieszkańcom.
 • Dialog w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu interesów

2 spotkania: 27.03 i 03.04, godz. 17.30-20.30, Pałac Ślubów (Pl. Zamkowy 6)

Obszary działań:

 1. Zwiększanie zainteresowania społecznego i pozytywnego zaangażowania w sprawy dotyczące miasta, w tym efektywnego udziału w tworzeniu wizji i polityk.
 2. Zwiększenie efektywności komunikacji społecznej w kwestiach strategicznych i operacyjnych w sytuacjach konfliktu interesów społecznych (w szczególności w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni i inwestycji infrastrukturalnych).
 3. Zwiększenie efektywności rozwiązywania konfliktów interesów w oparciu o dialog.
 • Współpraca wewnętrzna w kontekście dialogu

2 spotkania – nabór wewnętrzny

 1. Usprawnienie zarządzania informacjami i koordynacji dialogu na różnych szczeblach samorządu.
 2. Sieciowanie w relacjach poziomych i pionowych, rozwój samorządu jako „organizacji uczącej się”.
 3. Rozwijanie mechanizmów i narzędzi skuteczniejszego mapowania problemów z udziałem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (w tym stosowanie citizen science i in.).

Zasady naboru do zespołów roboczych:

 1. Celem zespołów roboczych będzie wypracowanie konkretnych zapisów do Programu Dialog.
 2. Do udziału w pracach zapraszamy więc osoby, które mają różnorodne doświadczenia we współpracy z samorządem w istniejących formach dialogu (zarówno przedstawicieli samorządu, jak i mieszkańców zrzeszonych w organizacjach, grupach nieformalnych, jak i indywidualnych aktywistów).
 3. Zapraszamy w szczególności osoby chętne do pogłębionej refleksji i konstruktywnego udziału w projektowaniu działań o charakterze systemowym (a więc nie rozwiązań doraźnych problemów).
 4. Nabór do zespołów 1 i 2 jest otwarty, zespół 3 adresowany jest do przedstawicieli Urzędu Miasta / Urzędów Dzielnic i nabór do niego jest celowy.
 5. Spotkania zespołów 1 i 2 będą się odbywały w godzinach 17.30-20.30 . terminy spotkań zostały wskazane w opisie zespołów.
 6. Zgłoszenia wraz z krótkim opisem swoich doświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową na adres dialog@um.warszawa.pl do dnia 24.02.2017.
 7. Informacja zwrotna na zgłoszenie do zespołu zostanie Państwu przesłana do dnia 28.02.2017.
 8. Prosimy, aby osoby zgłaszające się do prac zespołów miały gotowość i możliwość udziału we wszystkich spotkaniach danego zespołu.
 9. Liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 16.
  Połowę miejsc rezerwujemy dla przedstawicieli urzędu (w tym przedstawicieli zarówno biur i jednostek, jak i dzielnic), zaś połowę dla mieszkańców. W przypadku większej liczby zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników na podstawie ich zróżnicowanych doświadczeń uczestnictwa w dialogu.
 10. W miarę dostępnych miejsc możliwe jest uczestnictwo w więcej niż jednym zespole roboczym.

Spotkanie podsumowujące cykl warsztatów

13.02.2017

8 lutego 2017 roku w Pałacu Ślubów odbyło się spotkanie podsumowujące cykl warsztatów diagnostyczno-kreatywnych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w wyniku prac grupowych: Podsumowanie warsztatów.


Spotkanie podsumowujące warsztaty w ramach prac na "Programem Dialog"

30.01.2017

8 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w Pałacu Ślubów (pl. Zamkowy 6) odbędzie się spotkanie podsumowujące warsztaty diagnostyczno-kreatywne w ramach "Programu dialog".

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wnioski z warsztatów oraz zaproponowany schemat prac zespołów, które zajmą się pracowaniem poszczególnych zagadnień do programu.

Zachęcamy do dołączenia do zespołu roboczego.


Zaproszenia na dodatkowe spotkania w ramach prac na "Programem Dialog"

24.01.2017

Zapraszamy mieszkańców na dodatkowe warsztaty diagnostyczno-kreatywne organizowane w ramach prac nad Programem rozwoju dialogu i komunikacji społecznej, które odbędą się:

 • 23 stycznia, o godz. 17:30 w Klubokawiarni Jaś i Małgosia (al. Jana Pawła II 57)
 • oraz 31 stycznia, o godz. 18:00 w Centrum Kreatywności (ul. Targowa 56).

Tematem warsztatów będzie diagnoza stanu dialogu publicznego w Warszawie oraz wypracowanie pomysłów na działania programowe w tym obszarze. Spotkanie poprowadzą dr Agata Gójska oraz dr Aleksandra Winiarska, redaktorki programu.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: dialog@um.warszawa.pl odpowiednio: do 22 stycznia i do 30 stycznia.


Zaproszenie na warsztaty w ramach prac nad "Programem Dialog"

21.12.2016

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na warsztaty diagnostyczno-kreatywne organizowane w ramach prac nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej. Tematem warsztatów będzie diagnoza stanu dialogu publicznego w Warszawie oraz wypracowanie pomysłów na działania programowe w tym obszarze.

Sam wybierz dla siebie najwygodniejszy termin:

 • 12 stycznia
 • 16 stycznia
 • 24 stycznia

o godzinie 17:30, w Centrum Komunikacji Społecznej przy ulicy Senatorskiej 27, w sali konferencyjnej na I piętrze. Warsztaty poprowadzą dr Agata Gójska oraz dr Aleksandra Winiarska, redaktorki programu. 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: dialog@um.warszawa.pl do 10 stycznia 2017 roku.


Podsumowanie spotkania inaugurującego prace nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej

13.12.2016

8 grudnia 2016 r. w Pałacu Ślubów w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej. 

Na wstępie Sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat opowiedział o podstawowych założeniach leżących u podstaw dialogu w Warszawie oraz potrzebie refleksji nad możliwościami jego rozwoju. Krzysztof Mikołajewski, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, opowiedział o celach opracowywania Programu Dialog i przedstawił krótką diagnozę stanu obecnego. Paulina Nowicka, Koordynatorka prac nad aktualizacją strategii Warszawa2030 zaprezentowała, w jaki sposób kwestie związane z dialogiem zostały wyartykułowane w diagnozie i celach opracowywanej strategii Warszawa 2030. 

W ramach części warsztatowej dyskutowano wstępne założenia do wizji dialogu w roku 2023 (przyjmując siedmioletni okres programowania). Wspólnie z uczestnikami wypracowano następujące elementy wizji dialogu w Warszawie:

Współpraca na linii mieszkańcy – urząd miasta:

 • Mieszkańcy i przedstawiciele Urzędu Miasta wspólnie identyfikują problemy i potrzeby w mieście;
 • Pomiędzy różnymi grupami mieszkańców oraz między mieszkańcami a Urzędem jest wzajemne zaufanie.
 • Relacje między mieszkańcami a Urzędem są podmiotowe.
 • Większa liczba decyzji podejmowanych jest w wyniku konsultacji i w oparciu o rozważenie różnych argumentów wspólnie z mieszkańcami, zaś przesłanki leżące u podstaw ostatecznej decyzji są jasne dla mieszkańców.
 • W procesy opiniowania i podejmowania decyzji są włączone jednostki od najniższego szczebla (rady dzielnic, osiedli itp.)
 • Działacze lokalni mają większy wpływ na współzarządzanie miastem.
 • Mieszkańcy są aktywni w życiu miasta, bo mają poczucie wpływu.

Kultura dialogu:

 • Uczestnicy dialogu próbują zrozumieć inne perspektywy, prowadzą dyskusje na wysokim poziomie, uzasadniając swoje argumenty w oparciu o dane.
 • Uczestnicy spotkań (konsultacyjnych, informacyjnych) koncentrują się na temacie merytorycznym, wyrażają konstruktywną krytykę i przedstawiają propozycje rozwiązań.
 • Uczymy się zasad dialogu już w szkole.

Standardy dialogu:

 • Ścieżki decyzyjne są jasne i zrozumiałe.
 • Jest większa koordynacja dialogu w pionie i poziomie (dobry dialog wewnątrz struktur Urzędu).
 • Mieszkańcy wiedzą, którymi kanałami komunikacji zwracać się do Urzędu w ważnych dla siebie sprawach.
 • Mieszkańcy wiedzą, jak dotrzeć do informacji publicznej, jak załatwiać swoje sprawy i ta wiedza jest transparentna.

Zaproszenie na spotkanie inaugurujące prace nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej

23.11.2016

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie inaugurujące prace nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 17.30 w sali na parterze w Pałacu Ślubów w Warszawie, Plac Zamkowy 6.

W trakcie spotkania dostępny będzie tłumacz języka migowego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opracowanie programu Rozwój Dialogu i Komunikacji Społecznej jest okazją, by przyjrzeć się, jaki jest aktualny stan dialogu na różnych szczeblach samorządu, które działania warto upowszechniać jako pozytywne i skuteczne praktyki, a w jakich obszarach istnieją deficyty, które należy przezwyciężyć i poprawić. Program Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej na tym etapie nie będzie zastępował ani zmieniał konkretnych istniejących narzędzi udziału społecznego mieszkańców, takich jak konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna. Jego celem będzie uporządkowanie istniejących form, zastanowienie się nad nowymi oraz wskazanie, jak rozwijać szeroko pojęty dialog publiczny.

Kwestie dialogu i uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem zajmują istotne miejsce w pracach nad aktualizacją strategii rozwoju m.st. Warszawy i wpisują się w wizję Warszawy w 2030 roku, na którą składają się trzy podstawowe elementy: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce i otwarta metropolia. Program Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej będzie pierwszym programem wykonawczym strategii #Warszawa2030.

W ramach inauguracyjnego spotkania plenarnego wspólnie dokonamy opracowania wizji i wartości, jakie winny leżeć u podstaw dialogu publicznego prowadzonego w Warszawie. W kolejnych etapach odbędzie się cykl warsztatów diagnostyczno-kreatywnych z udziałem mieszkańców, aktywistów, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic, radnych dzielnic i osiedli. W ramach tych warsztatów dokonamy diagnozy dotychczasowego stanu dialogu w mieście oraz wypracujemy wstępnych pomysłów na konkretne działania w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i wyzwania.

Następnie zorganizowany zostanie zespół roboczy (lub też zespoły robocze) do pracy nad poszczególnymi – wypracowanymi na wcześniejszym etapie – obszarami Programu. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu/ zespołów będzie otwarte (na kształt grup roboczych w ramach "Strategii #Warszawa2030").

W okresie opracowywania Programu planowane są również kolejne otwarte spotkania plenarne, na których przedstawiane będą bieżące efekty prowadzonych prac oraz dyskusja nad kierunkami dalszych działań.


O programie

22.11.2016

Potrzeba opracowania Programu Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej została wskazana w Społecznej Strategii Warszawy – Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020 (dalej: Społecznej Strategii Warszawy/SSW), uchwalonej przez Radę m.st. Warszawy w grudniu 2008 roku.

W SSW zapisano, że program miałby służyć instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego, czyli „ustaleniu i stosowaniu zasad oraz procedur, które zapewnią mieszkańcom Warszawy i szeroko rozumianym organizacjom pozarządowym (sformalizowanym i nieformalnym) nie tylko systematyczny udział w procesie podejmowania decyzji, ale również faktyczny wpływ na decyzje podejmowane przez władze publiczne”.

Od tego czasu zarówno na poziomie Urzędu m.st. Warszawy – w tym biur i jednostek miejskich, jak i na poziomie urzędów dzielnic podjęto szereg inicjatyw, mniej lub bardziej usystematyzowanych, których celem była poprawa komunikacji oraz zwiększenie partycypacji mieszkańców, ruchów społecznych i organizacji pozarządowych w zarządzaniu miastem i prowadzeniu dialogu. Powstały również istotne dokumenty, które częściowo realizują cele wskazane w SSW, np. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy, Zarządzenie w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy, ale także Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020.

Opracowanie programu Rozwój Dialogu i Komunikacji Społecznej jest okazją, by przyjrzeć się, jaki jest aktualny stan dialogu na różnych szczeblach samorządu, które działania warto upowszechniać jako pozytywne i skuteczne praktyki, a w jakich obszarach istnieją deficyty, które należy przezwyciężyć i poprawić. Program Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej na tym etapie nie będzie zastępował ani zmieniał konkretnych istniejących narzędzi udziału społecznego mieszkańców, takich jak konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna. Jego celem będzie uporządkowanie istniejących form, zastanowienie się nad nowymi oraz wskazanie, jak rozwijać szeroko pojęty dialog publiczny.

Kwestie dialogu i uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem zajmują także istotne miejsce w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju m.st. Warszawy i wpisują się w wizję Warszawy 2030, na którą składają się trzy podstawowe elementy: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce i otwarta metropolia. Program Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej będzie pierwszym programem operacyjnym Strategii Warszawa 2030.

 • Jak pracujemy

Zawartość merytoryczna Programu (diagnoza, cele, proponowane działania, itd.) będą powstawać we współpracy z mieszkańcami, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami samorządu i innymi zainteresowanymi wniesieniem wkładu do tego dokumentu. Głos ekspertów będzie kierunkował proces tworzenia Programu oraz uzupełniał go o rekomendacje oraz recenzje wypracowywanych treści.

Proces opracowania programu Rozwój dialogu i komunikacji społecznej :

 • Warsztaty diagnostyczno-kreatywne – styczeń-luty 2017
 • Spotkania plenarne otwarte – grudzień 2016, luty 2017, maj 2017.
 • Praca zespołów roboczych – marzec-kwiecień 2017
 • Konsultacje dokumentu – czerwiec 2017

W ramach inauguracyjnego spotkania plenarnego wspólnie dokonamy opracowania wizji i wartości, jakie winny leżeć u podstaw dialogu publicznego prowadzonego w Warszawie. W kolejnych etapach odbędzie się cykl warsztatów diagnostyczno-kreatywnych z udziałem mieszkańców, aktywistów, przedstawicieli ruchów miejskich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic, radnych dzielnic i osiedli. W ramach tych warsztatów dokonamy diagnozy dotychczasowego stanu dialogu w mieście oraz wypracujemy wstępne pomysły na konkretne działania w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i wyzwania.

Następnie zorganizowany zostanie zespół roboczy (lub też zespoły robocze) do pracy nad poszczególnymi – wypracowanymi na wcześniejszym etapie – obszarami Programu. Zaproszenie do udziału w pracach zespołu/ zespołów będzie otwarte (na kształt grup roboczych w ramach Strategii Warszawa2030). W okresie opracowywania Programu planowane są również kolejne otwarte spotkania plenarne, na których przedstawiane będą bieżące efekty prowadzonych prac oraz dyskusja nad kierunkami dalszych działań.

Biurem prowadzącym opracowanie programu Rozwój Dialogu i Komunikacji Społecznej, a potem odpowiedzialnym za jego wdrożenie jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Do współpracy zaprosiliśmy również ekspertów: prof. Annę Gizę-Poleszczuk, Agatę Stafiej-Bartosik, Joannę Erbel, Jana Jakuba Wygnańskiego, Edwina Bendyka oraz dr Michała Łuczewskiego. Rolą ekspertów będzie doradztwo merytoryczne oraz monitorowanie partycypacyjnego procesu powstawania Programu.  W pracach nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej będziemy współpracować z organizatorami opracowania Strategii Warszawa 2030. W Programie Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej zostaną również uwzględnione zapisy Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz rozwiązania wypracowane w ramach projektu „Miasto w dialogu z 3 sektorem”.