null

Wskaźniki 4

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sukces realizacji tego celu będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks twórczego środowiska.

grafika: 2016 r. 51%, 2030r. - 67%

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

Wskaźnik: Odsetek mieszkańców rozwijających swoje kompetencje

wskaźnik bazowy: 31% wskaźnik docelowy: 50%


Realizatorzy: Biuro Edukacji, Biuro Kultury, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Sportu i Rekreacji, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.


4.2. Generujemy innowacje

Wskaźnik: Odsetek przedsiębiorców z sektorów innowacyjnego i kreatywnego zadowolonych z warunków do generowania i rozwoju inowacji

wskaźnik bazowy: 64% wskaźnik docelowy: 80%


Realizatorzy: Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Edukacji, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Kultury, Gabinet Prezydenta, Centrum Komunikacji Społecznej, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.


4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Wskaźnik: Indeks przyciągania talentów i liderów

wskaźnik bazowy: 65% wskaźnik docelowy: 80%


Realizatorzy:  Biuro Marketingu Miasta, Biuro Edukacji, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji, Gabinet Prezydenta, Centrum Komunikacji Społecznej, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.


4.4. Inspirujemy świat

Wskaźnik: Indeks obecności na arenie miedzynarodowej

wskaźnik bazowy: 46% wskaźnik docelowy: 60%


Realizatorzy: Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Edukacji, Biuro Kultury, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Gabinet Prezydenta, Biuro Marketingu Miasta, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.