null

Wskaźniki 3

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sukces realizacji celu 3. będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks funkcjonalnej przestrzeni.

2017 r. - 44%, 2030 r. - 69%

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

Wskaźniki:

Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości przestrzeni publicznych w centrum miasta

wartość bazowa: 31%  wartość docelowa: 46%

Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości przestrzeni publicznych w dzielnicach

wartość bazowa: 38%  wartość docelowa: 52%


Realizatorzy: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Kultury, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.


3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

Wskaźnik: Indeks jakości środowiska przyrodniczego 

wartość bazowa: 50%  wartość docelowa: 82%


Realizatorzy:  Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Edukacji, Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Infrastruktury, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.


3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

Wskaźnik: Indeks zadowolenia z jakości przemieszczania się po mieście

wartość bazowa: 57%  wartość docelowa: 72%


Realizatorzy: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Edukacji, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.