null

Wskaźniki - cel 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sukces realizacji celu 1. będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks odpowiedzialnej wspólnoty.

grafika: 2017r. - 39%, 2030 - 60%

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

wskaźnik: Odsetek mieszkańców angażujących się społecznie

wartość bazowa: 41%  wartość docelowa: 70%


Realizatorzy:

 • Centrum Komunikacji Społecznej,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biuro Edukacji,
 • Biuro Marketingu Miasta,
 • Biuro Kultury,
 • Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków,
 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
 • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
 • jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

wskaźnik: Odsetek mieszkańców angażujących się w sprawy miasta

wartość bazowa: 31%  wartość docelowa: 40%


Realizatorzy:

 • Centrum Komunikacji Społecznej,
 • Biuro Cyfryzacji Miasta,
 • Biuro Edukacji,
 • Biuro Marketingu Miasta,
 • Biuro Kadr i Szkoleń,
 • Biuro Kultury,
 • Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
 • Biuro Organizacji Urzędu,
 • Urzędy dzielnic m.st. Warszawy,
 • jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy.