null

Warszawa wspiera najemców lokali użytkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika podglądowa

Warszawscy najemcy lokali użytkowych otrzymali obniżki czynszów o łącznej wartości ponad 50 mln zł. Dodatkowo w 2021 r. czynsze te nie są waloryzowane o wskaźnik inflacji. To znacząca pomoc ze strony miasta w czasie pandemii.

Obniżka czynszów za lokale użytkowe była jedną z pierwszych form pomocy udzielonej przez stolicę przedsiębiorcom w czasie pandemii. Najpierw na trzy miesiące, a gdy ten mechanizm okazał się niewystarczający, został wydłużony do 30 dni po zakończeniu stanu epidemii, która trwa nieprzerwanie od 13 miesięcy.

- Udzieliliśmy obniżki czynszu w lokalach użytkowych 3630 najemcom na kwotę ponad 50 mln złotych. Dodatkowo szacujemy, że na skutek odstąpienia od waloryzacji czynszów, najemcy miejskich lokali użytkowych zapłacą mniej o około 4-5 mln zł. To realna pomoc miasta w czasie pandemii - powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Dla kogo niższy czynsz

Najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek wprowadzonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii, mogą cały czas korzystać z obniżenia czynszu - aż do 30 dni od dnia ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu przedsiębiorca może uzyskać, zwracając się z wnioskiem o obniżkę za dany okres do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wynajmującej lokal.

Bez waloryzacji czynszów

Z obniżki czynszów skorzystali najemcy, którym spadły obroty z działalności. Dodatkowo wszyscy najemcy korzystają z dodatkowej formy, jaką jest brak waloryzacji czynszów o wskaźnik inflacji. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane w przypadku wzrostu cen o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Wskaźnik wzrostu za 2020 r. wyniósł 3,4 proc.

Krótszy czas najmu

Drugą ważną zmianą jest możliwość krótszego niż 10 lat okresu najmu lokali użytkowych. W przypadku lokali położonych w parterach ciągów handlowo-usługowych najem będzie możliwy np. na 3 lata, z możliwością przedłużenia. Zmiana ta jest efektem sygnałów, jakie otrzymujemy od przedsiębiorców – okres 10 lat w czasie epidemii, która niesie ze sobą trudności biznesowe i niepewność, jest za długi.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu.