null

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa podobnie jak inne europejskie miasta stoi przed wyzwaniami wynikającymi ze zmian klimatu. Stolica musi być przygotowana na coraz częstsze anomalie pogodowe, ulewne deszcze, fale upałów czy susze. Dlatego przygotowaliśmy "Miejski Plan Adaptacji" politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu oraz wzmacniających odporność miasta.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy wymaga realnych działań: inwestycji w transport publiczny, odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Niezbędne są działania przyczyniające się do zazieleniania Warszawy, oszczędzania zasobów wodnych a także walka o czyste powietrze.

Dokument został przyjęty 4 lipca 2019 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XV/339/2019.