null

Polityka turystyczna m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plac Zamkowy_chłopak i dziewczyna robią sobie selfie na wieży kościoła św. Anny, w tle plac Zamkowy i kolumna Zygmunta
Autor: m.st. Warszawa

„Polityka turystyczna m.st. Warszawy” wyraża sposób myślenia o turystyce oraz formułuje wartości i zasady dotyczące turystyki, które zostały ujęte w ośmiu kierunkach sprzężonych z celami operacyjnymi „Strategii #Warszawa2030”.

Dokument określa ich zastosowanie w praktycznych działaniach realizowanych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami i branżą, co umożliwi zharmonizowanie rozwoju turystyki z rozwojem miasta.

W polityce znalazły się m.in. postulaty dotyczące zwiększenia aktywności turystycznej w dzielnicach, stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych oraz zachowania równowagi pomiędzy potrzebami turystów i mieszkańców.

Logika Polityki turystycznej w miastach światowych oparta jest na zintegrowaniu priorytetów rozwoju turystyki z potencjałami i wyzwaniami całego miasta. Ma zatem charakter narzędziowy w odniesieniu do samej turystyki i odwołuje się do trzech wymiarów jej oddziaływania:

 • jako narzędzia budowania kapitału marki miasta;
 • jako płaszczyzny rozwoju miasta w wymiarze międzynarodowym (internacjonalizacji miasta);
 • jako narzędzia wzrostu jakości życia mieszkańców. 

 „Polityka turystyczna” definiuje 8 kierunków, które wskazują wzorcowe rozumienie sfery wsparcia rozwoju miasta poprzez turystykę, są nimi:

 • turystyka szyta na miarę miasta
 • turystyka jako sfera aktywności lokalnej
 • turystyka produktowa
 • turystyka w dzielnicach
 • turystyka metropolitalna
 • turystyka bez konfliktów
 • turystyka biznesowa
 • turystyka smart

Zapisy „Polityki turystycznej m.st. Warszawy” stanowią wytyczne dla programów wykonawczych przygotowywanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w ramach realizacji „Strategii #Warszawa2030”.