null

Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dzielnicach m.st. Warszawy funkcję organizacyjną w zakresie współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta oraz z Koordynatorami programów pełnią Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta.

Dzięki koordynatorom dzielnicowym zapewniona jest pełna współpraca dla całego m.st. Warszawy. Do ich zadań należy koordynacja i animacja zaangażowania urzędu dzielnicy w prace nad programami wykonawczymi. Koordynatorzy dzielnicowi prowadzą wykaz programów, w które zaangażowana jest dzielnica oraz wykaz projektów dzielnicowych realizujących cele zawarte w strategii. Uczestniczą oni w komunikowaniu strategii wewnątrz urzędu dzielnicy jak również wśród partnerów zewnętrznych. Podlegają bezpośrednio burmistrzowi danej dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy