null

Koordynatorzy programów wykonawczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koordynatorzy programów wykonawczych współpracują z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta na każdym z etapów aktualizacji i wdrażania strategii. Odpowiadają za zaplanowanie, przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie procesu opracowania programu wykonawczego a także za bieżącą współpracę z wszystkimi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu dokumentu. Do zadań koordynatorów należy również późniejsze wdrożenie programu, przygotowanie corocznej listy projektów do realizacji oraz wszelkie zadania związane z monitoringiem, ewaluacją oraz komunikowaniem. Do 15 marca każdego roku koordynatorzy muszą przekazać Radzie programu roczny raport z realizacji programu.

Programy to dokumenty wykonawcze, które realizują cele operacyjne wskazane w Strategii #Warszawa2030. Każdy program ma przypisane biuro Urzędu m.st. Warszawy, które jako biuro wiodące odpowiada za całościowe przygotowanie oraz realizację dokumentu.

Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce programy wykonawcze.