null

Program usługi blisko domu na lata 2021-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność.  

Usługi społeczne to usługi, które są zorientowane na człowieka, przeznaczone do zaspokajania jego życiowych potrzeb. Mają pomagać w realizacji osobistych wyzwań, jak również wspierać w sytuacjach kryzysowych. Przyczyniają się do poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając przy tym zdolność mieszkańców do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

W Programie skupiliśmy się na najważniejszych obszarach usług społecznych, a w nich wskazaliśmy cele szczegółowe:

Edukacja

  • Kształcimy blisko domu
  • Dbamy o standardy edukacji 

Ochrona zdrowia

  • Rozwijamy opiekę medyczną
  • Podnosimy jakość usług medycznych 

Pomoc społeczna

  • Wspieramy aktywność 

Usługi cyfrowe

  • Unowocześniamy usługi   

Program wpisuje się w cel 2 "Strategii #Warszawa2030" Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.3. Korzystamy z usług blisko domu.


Cel 2.3. Korzystamy z usług blisko domu

Usługi publiczne i komercyjne pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców powinny być świadczone blisko miejsca zamieszkania. Skupienie ich w centrach dzielnicowych i subdzielnicowych pozwoli efektywnie kształtować funkcje miejskie oraz aranżować przestrzenie, w których rozwijane będą kontakty międzyludzkie. Poprawę dostępności podstawowych usług uda się osiągnąć dzięki dostosowaniu ich do zmieniającej się liczby ludności i struktury demograficznej. Zostanie położony nacisk na zapewnienie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz edukacji na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i zdrowotnej oraz pomocy społecznej, w tym wsparcia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Ułatwione zostanie korzystanie z usług lokalnej administracji. Infrastruktura miejska zyska wielofunkcyjny charakter, co pozwoli na dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb. Oferta usług publicznych będzie rozwijana również pod kątem jakości oraz dopasowania do oczekiwań mieszkańców, w tym możliwości korzystania z szerszego zakresu e-usług.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.